FDF Københavns Søkreds har gennem årene samlet stor erfaring og viden om sejlads og vedligeholdelse af gamle sejlskibe samt frivilligt børne- og ungdomsarbejde. Grundstammen i dette arbejde har siden 1962 været galeasen Skibladner II. Vores intention er, at dette arbejde skal fortsætte, så den danske maritime arv bevares og holdes i live og kommende generationer kan stifte bekendtskab med den.

Siden 1999 har vi i samarbejde med Skibsbevaringsfonden været optaget af at tilbageføre Skibladner II til sit udseende fra 1924, dog med masteplacering som i byggeåret 1897. Dette arbejde baseres på en solid dokumentation af skibets historie – fotos og diverse skibsdokumenter. I foråret 2006 afsluttedes første fase af den historiske genskabelse og gennemgribende renovering af skibet. Der blev skiftet køl, kølsvin, store dele af skrogets klædning, 110 meter spant og lagt nyt dæk. I 2008 fik skibet nyt ror og i 2012 blev der monteret et nikkepumpeankerspil, bygget ud fra billeddokumentation samt detaljer fra krøbelspillet på Krydstoldjagten Viking (N.F. Hansen 1897).

Se billeder nederst på siden...

Projektets faser:

Projektet med at tilbageføre skibet til sit originale udsende er inddelt i nedenstående faser:

Fase 1 (2006)

Udskiftning af køl, kølsvin, spanttræ, klædning, dæk samt isætning af originale klys.

Støttet af AP Møller fonden og Skibsbevaringsfonden.

Fase 2 (2008 - 2012)

Et ankerspil udført efter historisk korrekt layout med tilhørende kranbjælker og nyt ror

Støttet af AP Møller fonden og Skibsbevaringsfonden.

Fase 3 (2016 - 2018)
2016/2017

Denne fase begyndte i oktober 2016. Her blev 8,5 m vatterbord/skandæk i bagbord side afmonteret, men det bliver sat i bero, da der er et ønske om at det skal være dobbelt vaterbord, og vi skal finde ud af udformning, så det kan blive lavet rigtigt.

Vi går så i gang med proppen det forhøjede agterdæk. Lønning, finkenet og davider bliver også rettet til, efter nøje studier af billedmateriale, således at skibets udseende føres tilbage til det udseende, det havde fra N.F. Hansens hånd. Det agter finkenet får nye klys, så det bedre kan tåle de tykke fortøjninger. Finkenettet bliver fastgjort til agterspejlet med fjederbolte, så det kan modstå trækket fra skødet til mesanen og agterfortøjningerne. Finkenettet langsskibs får gribelister udformet mere traditionelt med blødt ellipseformet overside. Det forlænges også en fod, da det agterste vant flyttes frem til sin originale plads. Vi skifter det øverste bord og skandæk, to støtter og den planke der sidder i forlængelse af skandæk/hoveddæk.

I agterspejlet finder vi et angreb af svamp. Det hugger vi ud og behandler med Boracol 20.

Vi laver ny stafferingsliste på agterspejlet, da den gamle er i meget dårlig forfatning og ikke profileret rigtig. Der bliver lavet staffering i øverste planke i forlængelse af den, der er i underste skanseklædningsbræt på hoveddækket. Der kommer en perlestaft på skandæk. Støbejerns klys, beslag til davider, fenderskinner i stål og de afmonterede rødstjert, og mange andre stål dele bliver sandblæst og galvaniseret på ny. Der bliver lavet et nyt skanseklædningsbræt på halvdækket, da det ikke er for godt.

Der bliver så besluttet, at vatterbordet skal laves som N. F. Hansen lavede det på fyrskibene og de store fragtskibe, med et ydre og indre vatterbord med hag i dæk og perlestaft, der ender ud i et enkelt foran med gennemgående klys til ankerkæde - også i galvaniseret stål. Der bliver skiftet en støtte, den støtte hvor kæden til klyverstaget går igennem, og den forstærkes med en stålplade så kæden ikke arbejder sig ind i træet igen. Skandækket bliver monteret med 16 mm galvaniseret rundjern som går helt ind til 2” før dæk, det bliver spigret med 6” spiger i støtte og ned i barkholder. Vatterbord bliver boltet med 16 mm stubbolte i dæksbjælker og 20 mm gennemgående bolte til de originale håndsmedede knæ under dæk. Så det er virkelig en stærk, smuk, sammenhængende konstruktion. Skandækket i for går fra 2½” til 4” for at give et lidt forhøjet spring foran. Der bliver lavet et nyt skanseklædningsbræt nederst, da det gamle er for smalt, for det nye skandæk følger dækskrumningen. Det gamle skandæk var nogle steder hævet med 1½” efter mange år med kalfatring og dårlig forboltning efter udskiftning af barkholder og skandæk. Flere steder var der boret for, uden at der var sat bolte eller spir i efterfølgende. Der bliver lavet kilede fundamenter til svanehalse så de følger skanseklædning, og ny flage til vandpåfyldning da den ikke passede til dækskrumning mere.

Skibladner ll har i mange år været mere eller mindre læk, så da vi får den på bedding, gennemgår vi den i alle nådder og stød, der bliver brugt ca. 40 kg værk uden at vi stort set tager noget ud.

I agter ved rorkilen på spejlet er der en læk lige under vandlinjen, jeg er nødt til at lave et specielt kalfatrejern for at kunne komme til. Det er pakket ind i en jernkasse så det er ikke til at komme til kalfatrenådderne.

Jeg kan også se at der er flere steder, hvor stødfordelingen ikke er i orden. Specielt ved agterstavnen, hvor der er to sideløbende planker, der støder på samme spant og den er læk der og har været det gentagne gange. Der bliver derfor besluttet at de skal udskiftes.

Vi skifter tre planker, hvor den ene er med en indstigningsplanke, og forlænger en anden så stødfordelingen kommer på plads.

København Søkreds kommer den anden weekend i marts med et hold af flittige folk og brænder alkydmalingen af fribord og erstatter den med linoliemaling.

Til sidst bundsmører vi og søsætter Skibladner ll.

Støttet af: Skibsbevaringsfonden, Hempel Fonden og FDF Københavns Søkreds.

2017/2018

Genopbygning af agterruf til oprindeligt udseende, i samme omgang skiftes vatterbord og skandæk i styrbord side og agterspejlet renoveres også. Der laves også ny inddækning til brandpumpen, som kommer til at ligne en gammel vandtank/tønde.

Støttet af: Skibsbevaringsfonden, Hempel Fonden, AP Møller fonden og FDF Københavns Søkreds.

Fase 4 (Start 2019)

Etablering af stående rig efter traditionen med jomfruer og taljereb

Fase 5 (Start 2019)

– Ny hækjolle bygget efter traditionen

Video fra middelfart værft 2018