Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen i FDF består af forældrerepræsentanter, repræsentanter fra menighedsrådet samt leder- og evt. seniorrepræsentant. Kredsledelsen er automatisk med i bestyrelsen.

Fælles for hele bestyrelsen er, at den har det overordnede ansvar for, at kredsen lever op til FDF’s formål og drives økonomisk ansvarligt. Bestyrelsen arbejder ikke alene, men er afhængig af et godt og solidt medspil fra kredsens forældre og andre venner af kredsen bl.a. via kredsens forældrebank.

Bestyrelsen finder selv nye medlemmer efter behov.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 23-05-2018 kan findes her.

Her kan du se kredsens bestyrelse samt kontaktoplysninger

Lene Vangsgaard Andersen

26341868

lenevand@gmail.com

Formand

Christen Gade

40528786

chr.gade@live.dk

Kasserer

Mona Raabjerg Vestergaard

97871111

monarv@privat.dk

Menighedsrådsrep.

Kim Langgaard

26205131

Kimlanggaard@hotmail.dk

Kredsleder

Katrine Norman Hansen

45891250

kathrine.norman.hansen@gmail.com

Forældrerep.

Christel Smed Larsen

96135333

m@larsen.mail.dk

Forældrerep.

Pernille Bach Steen

21769367

bachpernille@hotmail.com

Forælderrep.

Frederik Jakobsen

frederiklenius@hotmail.com

Seniorrep.

Mette Bøge Kousgaard

mbkousgaard@gmail.com

Lederrep.