Landsforbundet FDF afholder lejre og kurser, som man kan deltage i efter aftale med lederne.

Kursuspolitik

FDF udbyder en række tilbud, ture, lejre og kurser for seniorvæbnere, seniorer og ledere. Medlemmer i FDF Utterslev tilbydes at deltage efter nærmere aftale med kredsens ledere.
Tilmelding til kurserne skal altid ske i samarbejde med lederne.

7.-8. klasseskursus

Det første kursus på landsplan i FDF. Kurserne afholdes i efterårsferien (uge 42) og i vinterferien (uge 7 og 8). Der er kurser i både Jylland og på Sjælland. På kurset lærer man mere om FDF og hvilke muligheder man har som ung i FDF.
På kurset er der en egenbetaling på kr. 200,-

Seniorvæbnerkursus

Seniorvæbnerkurserne i FDF afholdes i Efterårsferien og i Påsken. Der er kurser i både Jylland og på Sjælland.
Kurserne er inddelt i grupper med forskellige temaer og aktiviteter.
På kurset er der en egenbetaling på kr. 500,-

Seniorkursus

Seniorkurserne er for unge i FDF på 15-18 år. Kurserne afholdes i Efterårsferien og i Påsken på FDF Lejrcenter Vork ved Vejle og FDF Friluftscenter Sletten ved Silkeborg.
Kurserne er inddelt i grupper, med forskellige temaer og aktiviteter.
På seniorkurserne er der en egenbetaling på kr. 500,-

Deltagerbetaling

Hvis der er udfordringer med at betale egenbataling, så kontakt kredsleder eller kasserrer for at lave en aftale.

Transport til kurser

FDF Utterslev refunderer udgift til transport. Du skal selv booke billet og modtager kun refusion efter aflevering af bilag til kassereren.

Lederkurser og uddannelse

Der er et varieret tilbud af kurser for ledere i FDF. Det er både uddannelse i klatring, sejlads og andre færdigheder, men også kurser inden for pædagogik, lejrplanlægning, kredsledelse og kommunikation.

Udbuddet af lederkurser kan ses på fdf.dk/tilmeld