Bliv medlem af FDF

Tag del i legen - bliv medlem af FDF.

Alle lokale kredse, der har tegnet en overenskomst med Landsforbundet FDF, kan optage FDF-medlemmer.
Kontingentet varierer fra kreds til kreds.

Bliv leder

Er du over 18 år, kan du blive frivillig leder i FDF.  Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

Kontakt din nærmeste kreds for at høre mere om mulighederne i dit lokalområde. 

Medlem af Landskredsen

Har du lyst til at være medlem af Landsforbundet FDF uden at være tilknyttet en bestemt kreds, kan du blive medlem af Landskredsen. 

Er man tilmeldt Landskredsen kan man deltage på Landsforbundets arrangementer og modtager Landsforbundets udgivelser som alle andre medlemmer af FDF. Dette medlemskab er primært tiltænkt  tidligere FDFere, som ikke længere har kredstilknytning.

For at blive medlem af Landskredsen skal man skrive en email til FDF@FDF.dk, med navn, adresse og fødselsdag, så vil man blive tilmeldt kredsen, og efter første kontingentbetaling bliver man medlem.  

Som medlem af Landskredsen betaler man 380 kr. pr. år, fordelt på to opkrævninger. Dette kontingent dækker kontingentet til landsforbundet (330 kr) og mediekontingentet (50 kr).

Er du ikke medlem af FDF

Deltagelse i Landsforbundets arrangementer kræver medlemsskab af FDF. Er du ikke medlem af FDF, skal du betale et gebyr for din deltagelse. Prisen lægges oven i stævne- eller kursusbetalingen.