Kredslederuddannelse

Uddannelse til kredsledelsen kan give ny inspiration til hvordan det gode kredsliv skabes

Foto: Thomas Heie Nielsen

Kredslederuddannelsen er en to-delt uddannelse, som tager udgangspunkt i kredslederrollens tre temaer: 


Ledernes leder  |  Administrativ leder  |  FDF-kredslederen 

Den første del er en kredsledersamtale, som afholdes sammen med en forbundssekretær. Herefter tilbyder landsforbundet og landsdele en række kredslederudviklingsmoduler og kurser for både nye og erfarne kredsledere med det formål at give inspiration og værktøjer til kredslederjobbet.

Kredslederuddannelsen er til for at 

  • skabe et solidt fundament for kredslederarbejdet
  • inspirere til at være ledernes leder og skabe fællesskab
  • lære at skabe overblik
  • give konkrete værktøjer til kredslederjobbet
  • sætte egne erfaringer i spil
  • skabe netværk til andre kredsleder
  • tænke FDFs Formål, Værdier og Ambition ind i kredsens hverdag


Du kan starte din kredslederuddannelse ved at kontakte din forbundssekretær.


Inden længe vil du kunne downloade inspirationsmateriale til afholdelse af kredsledermodulerne fra denne side. Materialet er lavet af dygtige og erfarne FDFere og er samlet og redigeret af Lederuddannelsesudvalget.

Materialet kan bruges til kredslederuddannelse på netværksmøder, på landsdelens uddannelsesarrangementer og hjemme i kredsen. 

Inspirationsmaterialet er lavet ud fra følgende 9 overskrifter: