Kredslukning og -sammenlægning

Sidst opdateret 06.06.2024

Nogle gange sker det af mange forskelle grunde at en kreds kommer i en situation hvor det det ikke er muligt at fortsætte. Så er der to muligheder:

 • Kredsen lukker
 • Kredsen bliver lagt sammen med nabokredsen

Kredslukning

Når det er besluttet at en kreds skal lukkes, starter en proces hvor det sikres

 • Medlemmer hjælpes videre til andre kredse
 • Fast ejendom og andet som har en værdi skal sælges.
  Det kunne være musikinstrumenter, trailer mm
 • Alle aftaler med tredjepart skal opsiges og afsluttes.
  Det kunne være lokaler man låner af kirken og kommunen, kontokort i Brugsen, vand, el mm
 • Alle lokaler tømmes, og typisk gives materialer til kredse i området.
  Det kunne være telte mm
 • Det ryddes op på Internettet
 • Det laves afsluttende regnskaber og til sidst overføres evt. overskud til Medlemspuljen

På kredsens overenskomst med landsforbundet er formuleret en tekst vedrørende lukning.

Der kan være forskellige versioner af disse tekster. Det skal sikres, at der tages udgangspunkt i den gældende overenskomst. Overenskomsten kan findes i Medlemsservice (Kan være forbundskontoret ikke er nået til jeres kreds endnu, så skriv til FDF@FDF.dk og vi finder den frem).

Hvad der præcist skal ske i en konkret situation beskrives i et lukkedokument der udfyldes i samarbejder mellem kredsen og en foreningsudvikler

Når lukningsdokumentet modtages på forbundskontoret, markeres kredsen som værende i lukkeproces. Når alt kan ”tjekkes af” giver forbundskontoret besked om at kredsen er Lukket

Overvejer I, om jeres kreds bør lukkes? Så kontakt forbundskontoret.

Kredssammenlægning

Hovedbestyrelsen har på deres møde i marts 2024 vedtaget nye retningslinjer for kredssammenlægninger.

Vi vil opdatere denne side, når der er lave administrative arbejdsgange til de nye retningslinjer.