Om os

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

I FDF inspireres børn og unge til at tænke kreativt og bruge fantasien.

I FDF udvikler børn og unge stærke sociale kompetencer, de får store oplevelser, og de mærker, at vi som mennesker er skabt til ligeværdigt fællesskab. I fællesskabet med andre møder de trygge rammer til at udfordre sig selv og kigge nysgerrigt på verden omkring os. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige og kan variere fra den ene lokale kreds til den anden, men leg, friluftsliv og musik vil mange steder være i centrum.

FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra

I FDF får børn og unge et sted at møde verden fra gennem relationer, tro, leg og samfundsengagement. I FDF tror vi, at børn og unge har brug for et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt, som sætter os i sammenhæng med andre mennesker. Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har noget at bidrage med.

FDFs pædagogik

FDFs pædagogik er forankret i to af landsforbundets fundamentale kendetegn, nemlig navnet og formålet. Det er her, vi henter vores pædagogiske værdier og praksis. I navnet (1902), Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, fremhæves frivilligheden. I formålet (1970), at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, er ordet møde centralt. Der er en gensidig sammenhæng i møde og frivillighed, som understreger en grundlæggende åbenhed og nærvær i FDF. De to begreber, frivillighed og mødet, har lange historiske rødder og er bestemmende for den pædagogik, der kendetegner FDF.

Bliv medlem

340 lokale kredse – ét landsforbund

De lokale kredse er grundstammen i FDF. Det er hér, børn, unge og voksne mødes til ugentlige møder, familie-aktiviteter, ture, lejre og meget mere.

Alle FDFs kredse er samlet i et landsforbund. Det betyder blandt andet, at børn og unge i FDF får mulighed for at møde andre FDFere til regionale og nationale arrangementer.

Et ståsted i troen

FDFs formål

FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi tror på, at børn og unge har brug for et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt, som sætter os i sammenhæng med andre mennesker.

Formålet fremgår af FDFs vedtægter.

Historien

120 års historie

FDF blev stifter i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe som et tilbud til de unge drenge, der var blevet for gamle til søndagsskolerne.

Siden da har FDF udviklet sig i takt med det øvrige samfund frem til i dag, hvor børn og unge over hele landet får et ståsted at møde verden fra i mødet med engagerede voksne.