Strategi 2021-2026

Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted

Strategi

Landsmødet vedtog i 2020, at hele FDF i en femårig periode fra 2021 til 2026 skal arbejde sammen om en fælles strategi for at invitere flere børn og unge ind i FDFs fællesskab.

Strategifortællingen

Forud for landsmødet i 2020 udgav den daværende hovedbestyrelse en baggrundsfortælling med de centrale argumenter for strategiens tydelige fokus på at blive flere i FDF.

Under de tre overskrifter Vores formål forpligter, Fællesskabet skal opleves og Med flere kan vi mere sætter strategifortællingen ord på, hvorfor alle FDFere har et ansvar for at bære med i strategiens retning.

Udviklingsmål

Udviklingsmålene tager udgangspunkt i FDFs strategi om at give flere børn og unge et ståsted. Et udviklingsmål sætter retningen for en række indsatser, som kredse, landsdele, arena og landsforbund i fællesskab arbejder med i perioden fra ét landsmøde til det næste.