Støt FDF

Vær med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra

Enhver økonomisk støtte til FDFs arbejde vil blive modtaget med glæde. Dit bidrag vil blive brugt på at sikre at flere børn og unge får gode oplevelser i FDF, og at flere børn og unge får FDF med i deres rygsæk. Når du støtter FDF kan du vælge om du ønsker at støtte en bestemt FDF Kreds, FDFs internationale projekt eller Landsforbundet FDF.  

FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver efter ligningslovens §8a, hvilket betyder at dit bidrag til FDF kan trækkes fra i skat. Det gælder både for privatpersoner og virksomheder. Som privatperson kan man få skattefradrag for op til 18.300 kr. (2024 takst). Det er muligt at donere flere gange i løbet af et kalenderår. Læs mere omkring fradrag på skats hjemmeside.  

Online kortbetaling

Du vælger selv hvilket beløb du ønsker at donere samt om du ønsker en enkelt donation eller løbende bidrag.

Landsforbundet er godkendt som indsamlingsorganisation såfremt at FDF årligt modtager mindst 100 private bidrag på mindst 200 kr. Gaver og bidrag til FDF kan af giveren tiltænkes enten en FDF-Kreds, FDFs internationale projekt eller FDF Landsforbundet. Alle bidragsydere modtager fradrag for deres donationer såfremt FDF modtager CPR-nummer eller CVR-nummer i forbindelse med betaling af bidrag eller gave. Det er vigtigt at understrege at fradragsberettigede donationer skal være såkaldte frie bidrag – dvs. uden en modydelse. Bidrag må altså ikke erstatte kontingentbetaling eller andet.

I de tilfælde hvor FDFs Forbundskontor modtager en donation eller et bidrag til en bestemt kreds sørger vi for at donationen videreføres til kredsen. Dette sker kvartalsvist. Det påhviler modtageren af donationen at rette en tak til giveren. Typisk vil det fulde navn på bidragsgiver fremgå af information fra FDF.

Lav en lokal indsamling

Der er flere fordele ved at lav en lokal indsamling i din kreds:

  • Bidragsyder støtter jeres arbejde og opnår fradragsret.
  • Kredsen modtager pengegaver til det gode lokale FDF-arbejde.
  • Bidragene medvirker til at Landsforbundet kan opretholde godkendelsen hos SKAT og kan modtage momskompensation (ca. 500.000 kr. årligt)

I kan som FDF-kreds hente et udkast til et bidragsbrev, som I kan sende ud til for eksempel venner af kredsen eller til jeres støttebagland.

Donationsbrev – redigerbar
Donationsbrev – standard

Mobilepay

Ved ønske om skattedrag skal cpr.nr. efterfølgende oplyses til FDF på  33 13 68 88 eller til bogholderi@FDF.dk.

Hvis et firma ønsker at støtte FDF, vil det rent regnskabsteknisk fungere som et sponsorat, som dermed også kan trækkes fra i skat. Kontakt FDFs Forbundskontor på 33 13 68 88 (Tryk 3) eller send en mail til FDF@FDF.dk.

Testamente

FDF har et samarbejde med virksomheden Dokument 24 omkring gratis oprettelse af børnetestamenter samt testamenter hvor en del af arven doneres til FDF.  

Hvis du betænker FDF eller en FDF-kreds i dit testamente, går hele beløbet til FDFs arbejde, da FDF som organisation er fritaget for at betale afgift til staten i forbindelse med arv. Ved oprettelse af testamente har du mulighed for at bestemme om du vil donere hele eller dele af din arv til FDF. 

Overvejer du at indskrive FDF i dit testamente, er der en del formaliteter, som du skal være opmærksom på. FDF bidrager med råd og vejledning og du kan kontakte FDFs Forbundskontor på 33 13 68 88 (tryk 3) eller FDF@FDF.dk.  Oprettelse af testamentet er gratis, når du vælger at donere arv til FDF. Du kan oprette dit testamentet hos Dokument 24 som ligeledes yder gratis råd og vejledning i den forbindelse.  

Hvis du allerede har et testamente eller ikke ønsker at oprette et testamente, kan du oprette et legat til fordel for FDF. Med et legat gives der et bestemt beløb til FDF, mens der ikke herudover ændres på arvefordelingen efter dig. Dokument 24 kan også oprette et legat for dig gratis. Læs mere om legat vs. testamente her. 

FDF tilbyder alle medlemmer mulighed for at oprette et gratis børnetestamente. Et børnetestamente er et juridiske dokument, der sikrer børnene bedst muligt, hvis begge forældre skulle gå bort. I et børnetestamente oplyser forældrene til Staten, hvem de mener er bedst egnet til at blive børnenes værger, hvis begge forældre går bort. Uden et børnetestamente, skal Staten selv finde ud af, hvor børnene bedst placeres. En yderligere fordel ved oprettelse af et børnetestamente er, at børnenes værger kan modtage et månedligt beløb af børnenes arv. Det månedlige beløb skal benyttes på børnene eksempelvis til at købe en flyverdragt, en telefon eller andre fornødenheder. Et månedligt beløb af børnenes arv sikrer, at flere har råd til at blive værger for børnene. 

FDF har indgået et samarbejde med den juridiske virksomhed Dokument 24, så alle kan oprette et gratis børnetestamente online. Prisen for børnetestamentet bliver 0 kr., når alle spørgsmålene er besvaret, og det fremsendes straks pr. e-mail.