Forkyndelse i kredsen

Alle kan som udgangspunkt holde andagt eller stå for forkyndelse i FDF. Hvis du ikke har prøvet det før, kan disse gode råd samt tips og tricks måske være med til, at du prøver det af.

Tips og tricks til andagter

Start med at tænke over, hvad formålet med andagten er. Skal den inspirere, opbygge, trøste, udfordre eller noget helt andet?

Ofte vil en andagt til et møde i FDF tage udgangspunkt i en aktivitet. Det kan være, I til mødet har lært at binde knob. Så kan andagten handle om at binde bånd til hinanden, og hvordan Jesus forbandt hele jordens befolkning til hinanden. Hvis man arbejder med bål, kan det være, at man tager udgangspunkt i historien om Moses og den brændende tornebusk, hvor tilliden er et af de centrale begreber.

Tænk over, hvem der vil være til stede i andagten. Er det en generel andagt for en bred gruppe mennesker, eller er det en mere specifik andagt rettet mod en bestemt gruppe, såsom børn, unge eller ældre?

Inddragelse af målgruppen hjælper på forståelsen og interessen: Brug inddragende elementer som debat, samtale, diskussioner, krea-opgaver eller lignende. Det er også vigtigt at tænke over de forskellige intelligenser og persontyper. En rigtig god andagt taler til flere af disse intelligenser. Det kunne være, at I formede noget med hænderne af hensyn til den kreative intelligens, sang en salme til den musiske intelligens, legede en leg til den kropslige intelligens og skulle tænke over noget til den mere reflekterende type.

Vælg et relevant emne, som er passende for formålet og målgruppen. Det kan være en bibelhistorie, et tema, et vers eller noget helt andet.

Som med mange andre aktiviteter og oplæg, er det vigtigt at overveje din målgruppe i forhold til alder, interesser og antal. Det kan for eksempel være en god idé at tage udgangspunkt i en TV-serie eller et spil, hvis man ved, at netop dét er populært hos din målgruppe.

De bedste andagter tager derfor udgangspunkt i den verden, som målgruppen begår sig i, og forsøger at få kristendommens kernefortællinger og budskaber til at give mening for den enkeltes hverdag.

Tænk over, hvilke elementer der skal være med i andagten, såsom bønner, salmer, musik, meditation eller andre øvelser.

Andagt kommer af det tyske andenken, som betyder at tænke sig om. Derfor vil mange andagter være præget af stilhed og tid til refleksion. Men man kan også tænke sig om, mens man løber rundt, leger, bliver overrasket, oplever bibelhistorier i levende live eller laver meget andet.

Vurder hvor lang tid andagten skal vare, og sørg for at tilpasse den til formålet og målgruppen. Det kan være alt fra et par minutter til en time eller mere.

Husk at tilføje din personlige stil og præference til andagten. Det gør den mere autentisk og unik. Du behøver som voksen ikke have alle svarene, men skal bare kunne stille gode spørgsmål.

Det kræver mod at holde andagt. De første gange, kan du eventuelt gøre det sammen med en med-leder.

Overvej hvordan andagten skal struktureres. Skal den have en indledning, en midterdel og en afslutning? Skal der være tid til sang, bøn eller stilhed?

 

Har du en god idé?

Skriv til trosudvalget, hvis du har en god idé til hvordan vi sammen skaber gode andagter i FDF.