Arrangementer

Her kan du læse om de større, tilbagevendende arrangementer, løb og ture i FDF.

Større løb og events i landsdelene

FDF og Spejderne i Tivoli Friheden

Tværkorpsligt weekendarrangement i Tivoli Friheden i Aarhus. Opgaver inddeles efter tre aldersgrupper:  op til 4. klasse, 5.–8. Klasse, 9. klasse og op.

Kommende arrangementer i FDF