FDFs medlemssystem

Medlemsservice

Registrering af medlemmer, arrangementer og regnskab siden efteråret 2022

Hvad kan Medlemsservice?

Medlemsservice består af tre sammenhængende dele, der tilsammen kan udgøre det primære værktøj til kredsens administration.

  • Medlemsdelen rummer data om alle medlemmer, pårørende og andre personer, der er registreret i kredsen. Herfra kan sendes SMS og mail.
  • Arrangementsdelen kan håndtere tilmeldinger og betalinger til kredsens ture, lejre og andre arrangementer.
  • Regnskabsdelen bruges til at opkræve kontingent fra medlemmerne, ledere kan indsende udlæg, og kassereren kan bogføre og udarbejde kredsens regnskab.

Overgangen fra Carla til Medlemsservice

For at kunne følge med i den generelle udvikling i digitale muligheder, havde FDF behov for et nyt medlemssystem, da det tidligere system Carla var mere end ti år gammelt.

Det skal være nemt at være leder i FDF, og den lokale administration skal understøtte arbejdet med børnene – tunge arbejdsgange må aldrig stå i vejen for arbejdet med at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Derfor satte landsmødet i 2020 midler af til et nyt medlemssystem.

Medlemsservice I/S betjente i forvejen KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps.

Rent organisatorisk har FDF flere ligheder med disse organisationer end eksempelvis fodboldklubber og danseskoler. Vurderingen var, at de har udviklet og kan levere den løsning, der passer bedst til FDF. Derudover har de efter nogle års drift har luget ud i de værste børnesygdomme ved systemet og har fået gode erfaringer med samarbejdet mellem ejerne af systemet.

FDF er nu medejer af Medlemsservice I/S og har dermed fuld indflydelse på den fremtidige udvikling og drift af systemet.