Medlemsbekræftelse

Sidst opdateret 06.06.2024

Alle kredse skal senest d. 15. januar gennemføre en medlemsbekræftelse for det seneste år.

Via medlemsbekræftelsen bekræfter kredsene hvem der har været medlem det foregående år og om vi kan søge tilskud for dem hos DUF.

DUF stiller følgende krav

  • Skal have været medlem 31. december ELLER have været medlem mindst 3 måneder
  • Have foretaget en personlig, aktiv og tydelige kontingentbetaling. For medlemskab af kredsen på min. 75 kr. i løbet. Kontingentet skal være for en periode i løbet af året og været betalt i samme år

Hold Medlemsservice ved lige

Alle skal holde Medlemsservice ved lige, så når medlemmer bliver meldt ind og ud, registreres det umiddelbart efter i Medlemsservice.

Undgå at der kommer til at ligge bunker på skrivebordet, få rettet Medlemsservice til med det samme

Alle skal betale kontingent

Alle medlemmer af FDF skal betale mindst 75 kr om året i kontingent. Sørg for at opkræve kontingent løbende. Se (Link til kontingent) for god praksis

Medlemsbekræftelsen

I perioden fra 1. januar til 15. januar skal kredsene gøre følgende:

  • Tjekke at de navne der vises på Medlemsbekræftelse, svare til dem der har været medlem 31. december eller har været medlem mindst 3 måneder.
    Ret data i Medlemsservice, hvis der er for mange/for få på listen
  • Sætte ”hak” ud for dem der har betalt kontingent der lever op til DUFs krav og kredsen kan dokumentere dette
  • Svare på spørgsmål omkring årsmøde, aktiviteter og regnskab

Til sidst skal kredsleder, formand eller kasserer tjekke at overstående er korrekt og ”Bekræfte”.

Forbundskontoret vil bede om dokumentation for Medlemsbekræftelsen, fra kredse hvis data skiller sig ud.

Efterfølgende kan kredse bøde udtrækkes til revision af FDFs revisor og DUFs revisor.