Samvær i FDF

Her kan du finde viden og information om landsforbundets samværspolitik- og regler, og hjælp til at sætte fokus på samværsregler i kredsen.

Intentionen med samværspolitikken er at skabe en fælles forståelse for, hvad god opførsel er i FDF. Landsforbundet oplever i disse år en efterspørgsel på, hvad man skal gøre, når en konkret adfærd overskrider de ønsker vi i kredse, landsdele og landsforbund har for godt samvær i FDF. Det er intentionen, at samværspolitikken kan fungere som et funktionelt arbejdsredskab, så alle får bedre redskaber at samtale og handle ud fra.

FDFs samværspolitik er gældende for alle FDFs medlemmer og lyder således:

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved:
At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre voksne i en svær og ubehagelig situation.

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres.

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet.

Vedtaget af FDFs landsmøde 2022.

Samværsregler i kredsen

Hver kreds og landsdel har sine egne samværsregler. Samværspolitikken er derfor det fælles afsæt, som binder FDF sammen på tværs af kredse, landsdele og landsforbund.

Hvor samværspolitikken giver en fælles forståelse af godt samvær, er kredsens samværsregler dér, hvor kredsen debatterer og formulerer sine egne konkrete regler.

Landsforbundets samværsregler

På alle landsforbundsarrangementer gælder FDFs samværspolitik og landsforbundets samværsregler. Samværsreglerne er yderligere tiltag, der er gældende for alle kurser, arrangementer og events hvor landsforbundet (hovedbestyrelsen) er afsender.