Vil du være med i landslejrudvalget?

Landslejrudvalget, som skal stå i spidsen for FDF Landslejr 2026, søger medlemmer. Send din ansøgning senest 7. juli 2024.

Kulminationen på landslejrudvalgets store arbejde opleves af lejrens deltagere.

Vil du sætte dit præg på den næste landslejr?

Arbejdet med at planlægge FDF Landslejr 2026 starter allerede nu. Som det første udvalg nedsættes et landslejrudvalg, der sammen med landslejrchefen vil sætte ramme og retning for vores alles landslejr i 2026. Det er landslejrudvalget, der udstikker visionerne og holder samling på tropperne, når landslejrens mange underudvalg sættes i gang med planlægning af de enkelte elementer, lejren skabes af.

Der er brug for lidt af hvert!

Udvalget skal bestå af en håndfuld FDFere fra hele landet med forskellige kompetencer. Der er brug for personer, der kan tænke blandt andet bæredygtighed, kommunikation, økonomi, logistik, æstetik, oplevelsesdesign, projektledelse og i afvikling af arrangementer og events med mange deltagere. Det er ikke et krav med mange års erfaring, da vi også har brug for jer, der kan tænke nyt, og som ved, hvad væbnere og seniorer optages af i dag, og måske udfordre måden, vi plejer at gøre tingene på. 

– Et udvalg med forskellige personligheder, kompetencer og baggrunde kan udrette noget magisk. Med forskellige syn på de visioner, vi skal skabe, og de problemstillinger, vi skal løse, står man som udvalg stærkere. Det er min forhåbning, at vi også denne gang kan skabe en fantastisk lejr, der giver alle lejrdeltagerne minder for livet og samtidig er en god oplevelse for de frivillige voksne at skabe, siger landslejrchef Christian Cannon.

Hvad kræver det? 

Der skal afsættes en god mængde tid til arbejdet med at skabe landslejr. I nogle perioder skal der bruges flere timer, mens der i andre perioder er mere stille i planlægningsarbejdet. Det kommende landslejrudvalg sætter selv rammen, men landslejrudvalgets medlemmer forventes at prioritere tid på løbende planlægningsweekender i perioden frem mod lanslejren samt en række aftenmøder enten fysisk eller online. Weekenderne vil være fordelt i hele landet, afhængigt af hvor udvalgets medlemmer bor, og hvad der passer ind. 

– Det kan lyde som meget tid, men jeg vægter i høj grad også, at vi også får skabt en social ramme, hvor vi kan hygge os sammen og holde weekend. Når vi mødes, er der derfor altid plads til sociale aktiviteter og uformelle snakke omkring bålet. Der skal også være plads til, at vi alle kan lave andet end landslejr, og sammen finder vi ud af, hvordan arbejdsliv, familieliv, øvrigt foreningsliv og landslejrplanlægning skal smelte sammen, siger Christian Cannon.

Sådan ansøger du 

Skriv et par linjer om dig selv. Fortæl, hvad du har lavet i FDF førhen, og hvad du kan bidrage med til FDF Landslejr 2026. Hvad brænder du mest for, og hvor kan dine styrker bedst sættes i spil i et landslejrudvalg?

Hvis du er interesseret i at være medlem af landslejrudvalget, så send din ansøgning hurtigst muligt til landslejr@FDF.dk og senest d. 7. juli 2024. Holdet sættes løbende, så vent ikke med at sende ansøgningen af sted.