FDF og Silkeborg Højskole inviterer til fælles højskoledag - Lørdag den 16. marts

Højskoledag – Vi vender os mod verden

FDF og Silkeborg Højskole inviterer til en spændende højskoledag, hvor vi kombinerer det bedste fra højskolen og det bedste fra FDF, og lader os udfordre og inspirere til at se på FDF, på højskolen, på vores styrker og udfordringer og den verden vi er en del af med nye øjne. Gennem samtale og debat tager vi sammen fat i nogle vigtige tematikker og udforsker hvordan FDF og højskolen kan styrke vores fælles værdier.

På dagen er der fire fælles temaer: Mangfoldighedens perspektiver, Billeder på engagement i samfundet, Musikken får krop, Højskole og FDF.

Derudover kan man vælge at deltage på en af fire workshops: Naturen kalder, Flere om tro, Bæredygtighed og klima i FDF, Køn og seksualitet hos børn og ledere i FDF.

I løbet af dagen vil der også være en række bidragshjørner, hvor deltagerne sammen og hver for sig fordyber sig i de idéer og perspektiver, som de har fået under tema-oplæggene. Der bliver ligeledes mulighed for at udveksle gode ideer, refleksioner og input med FDFs hovedbestyrelse og højskolen.

Dagens program afsluttes med en andagt og med mulighed for efterfølgende højskolehygge.

Målgruppe: 

Højskoledagen er for alle FDFere fra kredse, landsdele, Arena og hovedbestyrelse samt for tidligere eller nuværende elever og venner af Silkeborg Højskole.

Sted: 

Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg

Tidspunkt: 

Lørdag den 16. marts 2024 kl. 11.30-20.00

Efter det officielle program vil der være mulighed for uformel højskolehygge og overnatning i klasselokale, hvis man vil blive til søndag. Bliver man til søndag morgen, er man velkommen til morgenmad og andagt. 

Pris: 

Deltagelse er gratis. Deltageren står selv for transport.

Samværsregler: Landsforbundets samværsregler er gældende for arrangementet. Læs mere her

 

OBS. er du allerede tilmeldt som Landsdelsledelse, Arenamedlem, HB eller Ansat skal du IKKE tilmelde dig til Højskoledag. Det er allerede en del af dit program. 

 

Spørgsmål: 

Tlf.: 33 13 68 88

Mail: FDF@FDF.dk

 

Program

11.30: Frokost

12.15: Velkomst og intro til dagens program

12.30: Mangfoldighedens perspektiver 

- Thomas Hundebøll (Højskolelærer og FDFer) 

13.00: Bidragshjørne 1

Vi fordyber os i idéer og perspektiver fra temapunktet fra tidligere. 

13.15: Billeder på engagement i samfundet

- Susanne Kolby Rahbek (Udviklingskonsulent hos KFUM's Sociale Arbejde) 

- Jonas Hundebøll (Konsulent i Folkekirkens Nødhjælp)

14.00 Bidragshjørne 2

Vi fordyber os i idéer og perspektiver fra temapunktet fra tidligere. 

14.15: Musikken får krop

Sang og musik knytter os sammen. I FDF og på højskolen har vi en levende sangtradition, men for ofte ligger March og lejr i lommen til møderne. Vi skal tale om hvorfor fællessang er et vigtigt knudepunkt i FDF, og vi skal mærke det på vores egen krop, når vi synger sammen og måske lærer en af de nye sange fra March og Lejr?

15.00 kaffepause

15.30: Workshops

Vi deler os efter ønske op i workshops og fordyber os i et konkret emne, som vi kan arbejde videre på hjemme i vores egen kreds, landsdel eller udvalg. Workshops vælges på dagen.  

16.45 Højskole og FDF - en gave til den danske ungdom og en stemme ind i samfundet?

18:00: Aftensmad

19:00 Bidragshjørne 3

Vi samler op på dagen og fordyber os i de hovedpointer og idéer, som inspirerer os til udvikling i vores egen FDF-hverdag.

19.30: Andagt og afslutning

20:00: Tak for i dag – mulighed for uformel højskolehygge og overnatning

Vi hygger os i højskolens dagligstue og vender dagens tematikker under uformelle forhold. Vi spiller brætspil, drikker kaffe og te, spiser kage.

Fælles oplæg

Mangfoldighedens perspektiver 

- Thomas Hundebøll (Højskolelærer og FDFer) 

Hvad vil det sige at være mangfoldig? Vi får forskellige bud på emnet, så banen er kridtet op til dagens workshops og debatter. Sammen nærmer vi os spørgsmålet, om vi i FDF er så mangfoldige, som vi tror, eller om vi kan rykke grænsen for, hvad vi kan lave, og hvem vi kan rumme i FDF.

Billeder på engagement i samfundet

- Susanne Kolby Rahbek (Udviklingskonsulent hos KFUM's Sociale Arbejde) 

- Jonas Hundebøll (Konsulent i Folkekirkens Nødhjælp)

Vi får et par indlæg fra nogle organisationer, der på et kirkeligt fundament rammesætter og skaber mulighed for at folk kan handle på deres trang til at gøre en indsats for en sag, for samfundet, for andre og for sig selv. Hvordan engagerer og motiverer de folk til at gøre en frivillig indsats?  Hvad kan vi i FDF lære af det?

Højskole og FDF - en gave til den danske ungdom og en stemme ind i samfundet?

Hvilken forskel har FDF og højskolen gjort i menneskers liv? Hvad betyder det ståsted, de har fået i FDF og på højskolen for deres livsvalg og muligheder? Og hvordan er vi med til at gøre en forskel for vores medmennesker og for den verden vi lever i? 

Vi får nogle konkrete fortællinger fra folk, der på hver deres måde har brugt deres højskole- og FDF-ståsted andre steder i samfundet og hver dag formår at sætte et aftryk på verden. Vi slutter med en positiv historie om Silkeborg Højskole og FDFs potentiale til at få det bedste frem i mennesker.

  • Philip Vivet -Byrådsmedlem i Herning
  • Christine Ravn Lund - Forkvinde i DUF  
  • Morten Skov Mogensen- Generalsekretær i BlåKors

Workshops

Workshop 1: Naturen kalder

- Tomas Vilstrup (Naturvejleder, Friluftscenter Sletten)

Vi er gode til friluftsliv i FDF, men naturen er ikke bare det, vi laver aktiviteter med, men også omgivelserne, vi arbejder i. I denne workshop får du inspiration til at komme helt tæt på naturen og få øjnene op for naturoplevelser og aktiviteter, der er lige til at plukke.

 

Workshop 2: Flere om tro

- Susanne Kolby Rahbek (Udviklingskonsulent hos KFUM's Sociale Arbejde og Teolog)

I FDF vil vi møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, men det kan være svært, hvis man ikke er vant til at tale om tro. Hvordan kan vi gribe det an i den enkelte kreds? Hvordan taler man om tro med børnene og lederne og forældrene? Hvordan finder vi et sprog og en tilgang, der er åben, mangfoldig og moderne frem for tabubelagt, ekskluderende eller gammeldags?I denne workshop tager vi fat på nogle af de barrierer og udfordringer, der kan være ved at tale om tro og ved at stå med forkyndelsesopgaven. 

 

Workshop 3: Bæredygtighed og klima i FDF

- Lise Palstrøm (Grøn Kirke)

Hvilken forskel kan vi gøre i vores daglige FDF-arbejde og hvor svært kan det egentlig være at komme i gang? I denne workshop dykker vi ned i hvordan vi hver især kan tage ansvar for verden og komme op på en højere klimaklinge i det daglige FDF-arbejde. 

 

Workshop 4: Køn og seksualitet hos børn og ledere i FDF

- Mette Øyås Madsen (Højskolelærer og forfatter til bogen “Seksuel dannelse”)

Hvordan kan man skabe trygge rammer om en samtale om kønsidentitet, krop, krænkelse og samtykke blandt børn, unge og ledere? I denne workshop bliver du klædt godt på til samtalen og indblik i nogle af de indsigter vi har gjort os i højskolerne.