Legens Dag

Vil du lege med?

Leg er en af FDFs kerneværdier og den mest naturlige måde for os at møde børn og unge lige dér, hvor de er. Legens Dag afholdes landet rundt og er den dag i FDF, hvor netop denne kerneværdi, den frie leg, og det sociale samvær kommer i fokus.

Hvert år første lørdag i september afholder FDF Legens Dag for at vise, hvem vi er, hvad vi kan, og hvad vi synes er vigtigt.

 

Danmark skal lege mere

I 2019 giver FDF igen en legestander til udvalgte byer - det næste år vil standerne stå i parker eller på legepladser med 12 legeforslag. Alle, der har lyst, kan tage en leg og sætte legen igang.

I år opsættes legestandere i følgende byer: Pandrup, Aabybro, Suldrup, Glyngøre, Viborg Vest, Skive, Fjelstervang, Langå, Øster Hurup, Herning, Vejrumbro og Roskilde.

Der er allerede opstillet legestandere i København, Snedsted, Thisted, Skjern, Klovborg, Lind, Ilskov, Gadstrup, Hals, Hjortshøj, Aarhus, Ålbæk, Kragelund, Viborg Nord, Nykøbing Sj. og på Himmelbjerget.

 

Fire versioner af Legens Dag

På Legens Dag skal vi ved hjælp af mange lokale arrangementer sætte nationalt fokus på Leg og FDF. Ligesom sidste år er det selvfølgelig op til jer, hvordan I vil afholde Legens Dag, og hvor stort I vil gøre det. Her er fire forslag til, hvordan kredsen i år kan afholde Legens Dag. Du kan finde en guide til afholdelse af hver af de fire varianter af Legens Dag i folderen der kan downloades her.

1.   Legens Dag classic

Den første lørdag i september Legens Dag afholdes som et arrangement, hvor hele lokalområdet kan opleve FDFs aktiviteter og formål. Legens Dag classic kan afholdes som et halv- eller heldagsarrangement ved kredshuset eller et centralt sted i byen. Èn måde at tilrettelægge dagen er som et legeland med en blanding af fælleslege og poster, hvor børn og forældre selv kan prøve forskellige aktiviteter. 
 
Til kredsen, der ønsker synlighed i lokalsamfundet generelt, har lyst til at lege med nye børn og deres forældre, og som kan sætte den første lørdag i september af til arrangementet. 

2.   Legens Dag: Der hvor det sner

Er der byfest, loppemarked eller foreningsdag i jeres by? Det er alletiders chance for at gøre opmærksom på jeres kreds gennem leg. Ved at være til stede ved en af byens store begivenheder med informationsmateriale, lege og andre aktiviteter kan I støtte op om begivenheden og møde børn og forældre, når de har god tid til at hygge sig og lege. 
 
Til kredsen, der øjner en oplagt begivenhed i byen, og som har lyst til at møde børn, forældre og resten af byen. Til jer, der vil afholde et sjovt arrangement uden at skulle bruge kræfter på at få folk til at møde op.

3.    Legens dag: Tag-en-ven-med mødet

Hvis I i kredsen ikke har mod på at arrangere et eksternt arrangement kan I alligevel holde Legens Dag. Det kan I gøre ved at lade legen være i fokus på jeres børnemøde i ugen op til eller efter den første lørdag i september. Lad mødet være bygget op af forskellige lege og forsøg jer med at videreudvikle kendte lege sammen med børnene. Lad kredsens børn og ledere invitere en ven eller to til at komme og lege sammen med jer, så legene kan blive endnu sjovere og andre kan lære FDF at kende.  
 
Til kredsen, der ikke kan finde tid eller ressourcer til at afholde et eksternt arrangement, men alligevel har lyst til at sætte legen i fokus og synliggøre FDF over for nye børn og deres forældre.

4.    Legens Dag: Tilbud til skoler

Med skolereformen og ”den åbne” skole er der mange steder åbnet op for, at I i samarbejde med skolen kan gøre skoledagen sjovere og blive synlig for mange nye børn gennem leg. Lav et par timers arrangement en eftermiddag, hvor I leger forskellige lege med børnene og på den måde lader dem opleve FDF. I kan invitere lokale skoler på besøg til en legedag i kredsen, eller I kan tilbyde at komme hen på skolen og lave arrangementet.


Til kredsen, der har mulighed for at afholde arrangementet i skoletiden og er interesseret i at få etableret et samarbejde med skoler i lokalområdet.