Legedatabasen 2024-26!

Bliv en del af projektet hvor FDF, i samarbejde med Gerlev Center for Leg & Bevægelse skal udvikle FDFs legedatabase.

Send din ansøgning senest 5. august 2024.

Har du lige det perspektiv vi leder efter?

Vær med til et stort udviklingsprojekt

Med en bevilling på 1,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, i samarbejde med Gerlev Center for Leg & Bevægelse udvikle FDFs legedatabase. Databasen skal give bedre forudsætninger for at bringe legen ud til legebørn i alle aldre.

Legedatabasen har siden sin begyndelse i 2001, været drevet af frivillige, og dette projekt er ingen undtagelse. Derfor er første trin at nedsætte en frivillig arbejdsgruppe der sammen med projektlederen vil være de udøvende kræfter i projektet.

Der er brug for lidt af hvert

Arbejdsgruppen skal bestå af en håndfuld engagerede personer med forskellige kompetencer fra hele landet. Vi søger folk, der kan tænke i pædagogik, kommunikation, IT-udvikling, legedesign og projektledelse.

30 års erfaring er ikke et krav; vi har også brug for jer, der kan tænke nyt og udfordre måden, vi plejer at gøre tingene på.

Hvad kræver det?

Det kræver tid og engagement at udvikle legedatabasen. I nogle perioder vil der være mere arbejde, mens det i andre perioder vil være roligere. Arbejdsgruppen sætter selv rammen, men det forventes, at medlemmerne prioriterer tid til regelmæssige møder og særligt de fire workshops der vil blive afholdt hvert halve år med start i november 2024. De regelmæssige møder vil foregå både fysisk og online, afhængigt af hvad der passer bedst for gruppen.

Arbejdsgruppens aktiviteter inkluderer:

 1. Deltagelse i udviklingsworkshops:
  Samarbejde og idéudveksling for at fremme innovativ tænkning og integration af nyt materiale.
 2. Materialeudvikling:
  Skabe nyt inspirationsmateriale om legens pædagogik,
  gennem billeder, videoer og tekster.
 3. Kommunikationsindsatser:
  Udvikle og implementere effektive kommunikationsstrategier for at øge projektets synlighed.
 4. Planlægning af Legearrangement til Landslejren 2026:
  Planlægning og gennemførelse af et stort legearrangement.
 5. Forankring og fremtidssikring:
  Sætte rammerne for drift og videreudvikling af legedatabasen efter projektperioden.

Hvis du brænder for leg og vil være med til at gøre en forskel, så kontakt os og bliv en del af arbejdsgruppen!

Sådan ansøger du 

Skriv et par linjer om dig selv. Fortæl, hvad du har lavet i FDF førhen, og hvad du kan bidrage med til Legedatabasen. Hvad brænder du mest for, og hvor kan dine styrker bedst sættes i spil i arbejdsgruppen?

Hvis du er interesseret i at være medlem af arbejdsgruppen, så send din ansøgning hurtigst muligt til leg@fdf.dk og senest d. 5. august 2024. Holdet sættes løbende, så vent ikke med at sende ansøgningen af sted.