Kontingent

I FDF har vi to ting vi taler om som kontingent:

 • Når medlemmerne betaler kontingent til kredsen – Medlemskontingent
  • FDFs vedtægter § 5 stk. 1: “Enhver, der har betalt kontingent til en kreds i FDF, er medlem af Landsforbundet.” Og
  • FDFs vedtægter § 5 stk. 3: “Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent.”
 • Når kredsene betaler kontingent til landsforbundet – Forbundskontingent

Alle medlemmer af FDF skal betale medlemskontingent til en kreds og kredsene betaler forbundskontingent til landsforbundet.

Medlemskontingent

Jævnfør FDFs vedtægter skal alle medlemmer personligt betale mindst 75 kr. i kontingent til kredsen hvert år. Denne betaling er vigtig i forhold til tilskud fra DUF
I forbindelse med FDFs ansøgning om tipstilskud udtrækkes hvert år et antal kredse til stikprøvekontrol. Disse kredse bliver bedt om at dokumentere kontingentbetalinger på en række af de medlemmer, hvor kredsen har bekræftet i medlemsbekræftelsen at de har betalt kontingent, og at kredsen kan dokumentere det.

I forbindelse med stikprøverne oplever vi nogle typiske fejl, som skitseret herunder. Vi håber, at kredsens bestyrelse vil have fokus på at undgå disse fejl.
Alle medlemmer skal betale mindst 75,- kr. i medlemskontingent til en kreds hvert år.

Krav til dokumentation

DUF stiller ret strenge krav til betalingen og dokumentationen af betalingen, betalingen skal:

Være en personlig, aktiv og tydelige kontingentbetaling. For medlemskab af kredsen i XXmin. 75 kr. i løbet af XX.

 1. Aktivt betyder, at kontingentet skal være betalt som kontingent og ikke som modregning af fx et udlæg eller deltagerbetaling for et arrangement.
 2. Det skal fremgå tydeligt, at det er en kontingentbetaling. Så ingen kan være i tvivl om det er en betaling for kontingent.
 3. Personligt betyder, at kontingentet skal være betalt af medlemmet selv, forældre, stedforældre eller værge.
 4. For medlemskab i XX betyder, at det skal være helt tydeligt for hvilken periode der er betalt og hele perioden ligger i samme kalenderår.
 5. 75 kr. betyder, at det betalte beløb skal være på minimum 75 kr. Det afgørende er, hvad der er betalt, og altså ikke hvad kredsen får efter, at eventuelle gebyrer er fratrukket.
 6. I løbet af XX betyder, at betalingen skal have forladt personens bankkonto og være i kredsens besiddelse i løbet samme år som betalingen vedrøre.

Kredsen skal kunne dokumentere punkt 1-6, så ingen kan være i tvivl om hvad der er foregået fra pengene forlade medlemmets konto til de er på kredsens konto.

Brug Medlemsservice

Kredens kontingent nemt opkræves via mail og medlemmerne kan betale med forskellige betalingskort. Systemet kan udsende påmindelser, og betalinger registreres i Medlemsservice. Alt dokumentation bliver indsamlet og gemt automatisk.

Generelle anbefalinger

 • Betalinger i det forkert år
  Betalinger der kommer i et andet år end den periode kontingentet vedr. kan ikke tælle med i forhold til DUF.
  Så får mor først betalt kontingent for efteråret d. 3. januar kan det ikke tælles med. Da betalingen skal falde samme år.
 • Kontantbetalinger
  Helt kort, så fraråder vi kontantbetalinger – fordi de er de sværeste at dokumentere. Hvis en kontantbetaling i et enkeltstående tilfælde er nødvendig, så lav en dags dato-kvittering og sørg for at både modtager af pengene og medlemmet skriver under på bilaget.
 • Opkræv kontingent halvårligt
  FDF kan få tilskud for udmeldte medlemmer, blot de har været medlem i mindst tre måneder og har betalt kontingent. Begge dele inden for det samme kalenderår.
  Opkræver kredsen kontingent både forår og efterår, så kan medlemmer, der er stoppet ved sæsonafslutningen dermed udløse tilskud. Det kan medlemmerne til gengæld ikke, hvis kredsen kun opkræver kontingent i efteråret.
  Opkrævning hvert halve år kan også have den effekt, at hvis dokumentationen for den ene betaling bliver underkendt i en stikprøve, så kan den anden måske godkendes.
 • Vedr. MobilePay
  Hvis I bruger MobilePay til kontingentopkrævning, så anbefaler vi, at I benytter et selvstændigt 5-cifret nummer (et såkaldt “salgssted”) kun til kontingent, og giver det navnet “Kontingent FDF Kredsnavn”. Det er gratis at oprette ekstra numre/salgssteder, og det tager få minutter. Det gør bl.a. dokumentation i forbindelse med stikprøve lettere.
 • Husk at følge op på manglende betalinger
  Det siger næsten sig selv, men det sker ikke altid. Husk at få rykket de medlemmer, som glemmer at betale. Husk at gøre det inden årsskiftet, betalinger der kommer efter årsskiftet, kan ikke udløse tilskud.

Forbundskontingent

Kredsen betaler et kontingent til landsforbundet fastsat af FDFs landsmøde baseret på kredsens medlemstal. Dog har FDFs Landsmøde 2018 vedtaget en kontingentfritagelse for medlemmer af FDF i alderen 0-4 år.

Kredsen skal løbende opdatere Medlemsservice, og størrelsen på kontingentet ændres dermed hen over året.

Landsmødet (november i lige år) fastsætter kontingentet for to år ad gangen.

Nu er der besluttet:

 • 2024 udgør kontingentet DKK 430,- årligt
 • 2025 fastsættes af landsmødet i november 2024

Kontingentet betales i fire rater i februar, maj, august og november som angivet i dette skema:

Forbundskontingent 1. opkræv. 2. opkræv. 3. opkræv. 4. opkræv.
Dækker perioden 1. jan
til
31. mar
1. apr
til
30. jun
1. jul
til
30. sep
1. okt
til
31. dec
Kredsens opkræves kontingent på baggrund af antal medlemmer pr. 31. dec 31. mar 30. jun 30. sep
Der udsendes faktura Feb Maj Aug Nov