FDFs grundlæggende lederuddannelse

At udvikle sig som leder i FDF er en løbende proces, som aldrig helt ender.

Der er altid spændende at kunne dygtiggøre sig og få nye inputs, som kan bruges i rollen som børneleder. Derfor tilbyder FDF dybdegående og grundig lederuddannelse til alle ledere i FDF, som kan afholdes lokalt i kredsen.

Der er noget for alle, uanset om du er erfaren, ung, nybegynder, garvet, nervøs eller hvis du i forvejen allerede er verdens bedste leder. I FDFs grundlæggende lederuddannelse kan du blive prikket til – og måske du endda flytter dig lidt.

Materialerne er udviklet så det nemt kan bruges hjemme i kredsen, i netværket eller sammen med andre ledere i landsdelen. Og det bedste er, at du kan bruge ideerne på din helt egen måde.

Bliv lært op af kredsens egne eksperter

Den grundlæggende lederuddannelse retter sig både til mod kredsen unge, som er ved at blive voksne, forældre til jeres medlemmer eller andre nye frivillige voksne, som skal til at være en del af jeres fællesskab. Med andre ord; uddannelse henvender sig til dem, som I gerne vil have til at være ledere, som ikke allerede er det.

Oplæringen i kredsen består af 15 temaer, med varierende omfang, form og tyngde. Uddannelse kan som udgangspunkt gennemføres på 6 måneder til et år.  Temaerne afholdes af kredsens egne ledere på områder, hvor de selv er skarpes og har masser af erfaring. På den måde bliver oplæring af nye ledere et fælles ansvar for hele kredsen.

Oplæringen startes med modulet “Opstartssamtale” og afsluttes med modulet “Afslutning”. Mellem de to moduler afholdes modulet “Opfølgningssamtale” og 12 andre temaer.

Vejledninger

Til hvert af de 15 temaer, har uddannelsesforum udarbejdet en vejledning, som kan bruges ude i kredsene. Vejledningernes indhold er valgfrit at bruge, for at understøtte oplæringen i kredsen. De 15 temaer er:

 • Opstartssamtale
 • Forkyndelse
 • Samværsformer og FDFs pædagogik
 • Forældrekontakt
 • Konflikthåndtering
 • Tidsstyring som frivillig
 • Børn i udsatte positioner
 • Opfølgningssamtale
 • Ledelse af børn og unge
 • Vores FDF-kreds
 • Rollemodeller
 • Projekter i kredsen
 • Møde- og sæsonplanlægning
 • Aktiviteter og mærker
 • Afslutning

For at hjælpe de nye og kommende ledere godt på vej med oplæringen, kan du hente et oversigtsværktøj herunder, hvor du også kan finde vejledningen til materialet.

Spørgsmål og svar om den grundlæggende lederuddannelse

Alle unge kommende ledere og nye voksne ledere skal gennemføre FDFs grundlæggende lederuddannelse for at være gyldige ledere af FDF. Voksne som hjælper i kredsarbejdet på ad hoc basis, og derfor ikke ønsker at være ledere, behøver ikke at gennemgå uddannelsen. Dog kan meget af materialet være nyttigt at bruge som inspiration til at hjælpe disse voksne godt ind i kredsen.

FDFs uddannelsesforum har en stående arbejdsgruppe, som kan hjælpe dig med vejledning. Du kan sende spørgsmål til uddannelsesforum@FDF.dk.

Uddannelsen består af to elementer: ”Oplæring i kredsen” og ”Kursus for nye og kommende ledere”. ”Oplæringen i kredsen” foregår helt lokalt i de nye og kommende lederes egen kreds, mens ”Kursus for nye og kommende ledere” afholdes i alle landsdele.

Det er kredslederen, som har ansvaret for at kredsens ledere er uddannede, men oplæringen af nye og kommende ledere er en fælles opgave, som alle ledere i kredsen kan hjælpe med.

For at have gennemført FDFs grundlæggende lederuddannelse, skal man have gennemført ”Oplæring i kredsen” og ”Kursus for nye og kommende ledere”. Man har gennemført ”Oplæring i kredsen” når man har behandlet alle 15 temaer. Kredsene bestemmer selv om de vil bruge det udsendte vejledningsmateriale til temaerne, eller bruge deres egne øvelser.

For unge kommende ledere er det en god idé at starte ”Oplæring i kredsen” så snart de indtræder i kredsens lederarbejde. For nye voksne ledere kan det være en god idé at starte med temaet ”Opstartssamtale” og derefter lade resten af ”Oplæring i kredsen” komme når de har set kredsen lidt an.

Nej – Alle temaerne skal berøres for at gennemføre “Oplæring i kredsen”. Der kan dog godt være temaer, som I vælger at nedprioritere og derfor kommer de til at fylde mindre i forløbet. Er der nogle af temaerne, som I synes slet ikke passer på jeres kreds, er uddannelsen en god mulig for at udvide kredsen perspektiv.