Instruktøruddannelse

Et kursus for dig, som har lyst til at arbejde med dig selv som instruktør.

Instruktøruddannelse er målrettet dig, der gerne vil dygtiggøre sig i rollen som instruktør, både hvis du allerede har erfaring eller gerne vil blive klogere på instruktørrollen. Gennem øvelser, refleksion, oplæg og aktiviteter opnå brugbar viden og færdigheder, der kan danne fundament for dit videre arbejde som instruktør på FDFs mange kurser.

Formålet med instruktørkurset er at forberede dig på mødet med instruktørrollen på forbundets mange kurser. På kurset vil du blive udrustet med konkrete redskaber og værktøjer til at fungere som instruktør.

Du vil i løbet af kurset blive udfordret på mange forskellige emner bl.a. instruktøren som rollemodel, formål og værdigrundlag omsat i praksis, de udfordringer instruktøren kan møde, instruktørens værktøjskasse og forbundets forventninger til instruktører. Samtidig sættes der fokus på, hvordan FDFs formål, ambition og værdigrundlag sættes i spil, når man skal være instruktør på et kursus i FDF.

Instruktøruddannelse er for alle FDFere over 18 år.

Mere info

FDFs instruktøruddannelse afholdelse 1-2 gange om året, og bliver afholdt over en weekend. Vær opmærksom på deltagelsen på instruktøruddannelsen er ikke en garanti for at blive instruktør i FDF.