Kursus for nye og kommende ledere

En kursusaften med udsyn, fællesskab, refleksion og ny viden.

Kursus for nye og kommende ledere (KNKL) er et kursus, som bliver afholdt af FDFs foreningsudviklere. Alle nye og kommende ledere, som er i gang med “Oplæring i kredsen” eller allerede har færdiggjort forløbet kan deltage på kurset.

Formålet med kursuset er at åbne for det FDF, som ligger uden for kredsen. Deltagerne bliver introduceret til det som binder os sammen i FDF, herunder formål, ambition, værdier, pædagogik og historie. Kurset giver også deltagerne indblik i FDFs organisering og struktur.

På kurset får deltagerne også rum for at reflektere over deres første tid som leder i FDF, og sparre med andre nye og kommende ledere om deres første erfaringer som ledere.

Kurset indeholder også mulighed for at dykke ned i et af temaerne fra “Oplæring i kredsen”, hvor foreningsudviklerne får mulighed for at give deltagerne et ekstra lag teori eller praktiske erfaring med hjem.

Kurset er en obligatorisk del af FDFs grundlæggende lederuddannelse, som alle ledere i FDF skal gennemgå.

Kursets formål

De nye og kommende ledere får:

  • Kendskab til FDFs formål, ambition, værdier og pædagogik.
  • Kendskab til FDFs historie.
  • Kendskab til FDFs organisation.
  • Kendskab til ansvarsfordelingen mellem FDFs beslutningstagere.
  • Kendskab til landsforbundets og landsdelens arrangementer og tilbud.
  • Drøftet deres forskellige kredsvirkeligheder.
  • Arbejdet med deres kommende udvikling og uddannelse i FDF.
  • Reflekteret over, hvordan de ser sig selv som ledere, og hvordan de gerne vil være som ledere.
  • Mulighed for at få en dybere teoretisk og/eller praktisk forståelse for et af de 15 temaer fra ”Oplæring i kredsen”-forløbet.
  • Inspiration og vejledning til hvor og hvordan de kan lære mere om de temaer, de ønsker at fordybe sig i.

Kursusdatoer

Datoerne for det kommende år, vil blive opdateret her på hjemmesiden løbende.