Seniorkursus

Et seriøst sjovt kursus, hvor unge FDFere bliver en del af et fællesskab ud over det sædvanlige.

Seniorkurserne er en del af FDFs lederuddannelse, og deltagerne vil på kurset blive præsenteret for forskellige ting, som de kan bruge hjemme i kredsen, både som assistent eller børneleder. Derudover vil de sammen med andre seniorer få en masse oplevelser, og blive kastet ud i skøre, finurlige og anderledes aktiviteter, som de sikkert aldrig har prøvet før.

På kurset deltager du i en gruppe. Du skal ved hver kursustilmelding vælge i prioriteret rækkefølge de grupper, du kunne tænke dig at deltage i.  Det er kursusledelsen der laver fordelingen af, hvem der deltager i hvilke grupper.

Formålet med seniorkursus er at:

  • møde seniorerne med en vedkommende forkyndelse, der vækker til eftertanke.
  • give seniorerne et indblik i FDFs ambition og værdier.
  • styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet.
  • lære seniorerne en række brugbare FDF-færdigheder gennem oplevelser og udfordringer.
  • lade seniorerne opleve et stærkt, givende og forpligtende fællesskab.

Målgruppe

For at deltage på seniorkursus skal du være seniorer og i alderen 15 til og med 18 år.