Kredsleder

Kredsleder: TBN

E-mail: kredsleder@fdfmorkhoj.dk

Hytterne

Målet:

Skriv til Hyttefar Thomas Woll på maalet@fdfmorkhoj.dk

Skjoldhytten:

Skriv til Hyttefar Christian eller Troels på Skjoldhytten@fdfmorkhoj.dk - skjoldhytten kan også bookes online her.

Ledergruppen

Tirsdagsledere
Lucas Pedersen
Janus Larsen
Rasmus Christensen
Harald Højby
Marc Orneborg
Mie Jensen
Simone Wendel
Emma Seidelin
Freie Herold Ibsen

Ekstra ledere
Troels Rasmussen
Christian Cannon
Mikkel Maagaard Larsen
Maja Maagaard Larsen

Bestyrelsen

Formand:
Dennis Hult-Jakobsen (Forældre rep.)
E-mail: dennis.hult-jacobsen@fdf.dk
Telefon: 2810 3001

Kasserer
Heide Granberg (forældre rep.)
E-mail: granberg@fdf.dk
Telefon: 2646 1225

Næstformand
Flemming Simbold (forældre rep.)

Menigemedlemmer
Lucas Pedersen (Kredsleder.)

Thomas Woll (Forældre rep. og Hyttefar for Målet)

Rebekka Matschofsky (Forældre rep.)

Christian Cannon (tumlingeleder og Hyttefar for Skjoldytten)
Troels Rasmussen (tumlingeleder og Hyttefar for Skjoldytten)

Adresse

FDF Mørkhøj v. Mørkhøj Kirke
Mørkhøjvej 177
2860 Søborg