Kursus for nye og kommende ledere

Morten Pærregaard fra FDF Allerød har fået inspiration til sin lederrolle på kurset for nye og kommende ledere.

27. Apr 2022
Rasmus Lind

Kendskab til FDFs formål, ambition, værdier og pædagogik. Indblik i forskellige kredsvirkeligheder. Kendskab til ansvarsfordelingen mellem FDFs beslutningstagere. Refleksion over mulighederne som leder. Det er noget af det, som deltagerne tager med sig hjem fra kurset for nye og kommende ledere.

Morten Pærregaard har i et stykke tid hjulpet til, når FDF Allerød har haft brug for kørsel til lejre eller en hånd til et arrangement. Nu er han blevet væbnerleder i kredsen, og derfor har han deltaget på kurset for nye og kommende ledere sammen med andre fra landsdelen.

- Jeg har nogle gange følt mig lidt i et limbo, når de andre i kredsen talte om OiO, Væbnermesterskabet, seniorkurser og sådan noget. Derfor var jeg også glad for at blive inviteret til kurset, siger han.

Grundlæggende lederuddannelse

Kurset er en del af FDFs grundlæggende lederuddannelse, og det fungerer som opfølgning til oplæringen i kredsen, hvor kredslederen eller en erfaren leder introducerer nye ledere – det kan både være unge FDFere, der er på vej ind i en lederrolle, og forældre eller andre voksne, der møder FDF for første gang – til en serie temaer.

- På kursusaftenen præsenterede Theresa (forbundssekretær, red.) os for mappen med alle temaerne fra den grundlæggende lederuddannelse. Det gav inspiration til at arbejde med nogle af de ting, vi slås med i dagligdagen – fx om fastholdelse af børnene, forældreinddragelse og mødeplanlægning. Og så var det også godt at få en snak om, hvilke forventninger vi hver især har til os selv som ledere, også over de næste fem år, siger Morten Pærregaard.

Morten Pærregaard slutter med en opfordring til andre nye ledere om at tage med, når kurset afholdes næste gang.

Kurset for nye og kommende ledere afholdes halvårligt i alle landsdele, og den lokale forbundssekretær kan svare på spørgsmål om kursets indhold og kommende datoer.