Hovedbestyrelsens mødedokumenter

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra hovedbestyrelsens møder fra 2019 og frem.

2023-2024

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Efter hvert landsmøde vedtager hovedbestyrelsen en forretningsorden for den kommende toårige periode.