FDFs ambition

FDF giver børn og unge et ståsted baseret på relationer, tro, leg og samfundsengagement.

I FDF tror vi, at børn og unge har brug for et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt, som sætter os i sammenhæng med andre mennesker. Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har noget at bidrage med.

Relationer

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at den voksne sætter sig selv i spil i mødet med børn og unge.

Tro

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet på et folkekirkeligt grundlag.

I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfoldig verden. I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her møder børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spil og er klar til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om ansvaret for børn og unge.

Leg

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

I FDF tror vi på, at leg fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar. Egenskaber, vi har brug for som mennesker, men som ikke kan måles på en skala. I FDF leger vi os til færdigheder – i friluftsliv, når vi spiller musik, eller når vi konkurrerer mod hinanden for sjov og for at prøve os selv af. I FDF arbejder vi for, at børn oplever legens frie væsen, hvor vi leger på tværs af alder og gennem legen etablerer et fællesskab. Leg i FDF betyder, at voksne tager del i legen og leger med – bare fordi det er sjovt.

Samfundsengagement

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.

I FDF tror vi på, at verden har brug for mennesker, der tager del i og ikke blot iagttager livet. Børn og unge inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt. FDF bidrager til demokratisk dannelse, når børn og unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler deres selvstændighed og engagement. Samfundsengagement i FDF betyder, at der er kort vej til handling, også hvis man er ung og har en god ide. Som frivillige arbejder vi for at gøre en forskel for andre, både i det nære, når vi bidrager lokalt, og når vi gennem internationalt samarbejde får et større udsyn.