Fremtidens Spejderhytte og Kredshus

FDFs projekt med Den A.P. Møllerske Støttefond og Spejderbevægelsen

Rundt i landet står i omegnen af 1200 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en bæredygtig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri. Ambitionen er at skabe et bud på fremtidens hytter og kredshuse i mindre skala, hvor hovedformålet er at inspirere til at være aktiv i det fri.

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet er blevet inviteret ind i processen, hvor der er blevet indsamlet gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger i løbet af sommeren 2024, dels er der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse. Her modtog 68 lokale foreninger tilsammen over 14 millioner kroner i støtte i løbet af 2023.

Designet og tankerne bag

Arkitektfirmaet LETH & GORI har sammen med Rønnow Arkitekter og VEGA landskab vundet Den A.P. Møllerske Støttefonds arkitektkonkurrence om Fremtidens Spejderhytte, som er afholdt i samarbejde med Spejderne og FDF. I konkurrencen har de deltagende arkitektfirmaer udarbejdet forslag til en kompakt og bæredygtig spejderhytte, der understøtter fællesskab og aktivitet i naturen og efterfølgende støtter Fonden opførelsen af op til 25 hytter. Fremtidens Spejderhytte er en del af Den A.P. Møllerske Støttefonds donation på 80 millioner kroner, som skal bidrage til at forny de fysiske rammer for de mere end 100.000 børn og unge, der hver uge mødes i spejdergrupper og FDF-kredse i en af landets ca. 1.200 spejderhytter.

Nedenfor kan du læse LETH & GORIs beskrivelse af Fremtidens Spejderhytte:

Fremtidens spejderhytte handler om fællesskab og friluftsliv. Om fortællinger og om at samles omkring bålet under stjernehimlen. Om at være tæt på naturen. Om at lave mad sammen over bål eller være fælles om at tage opvasken. Fremtidens spejderhytte skal derfor kunne rumme både hverdagen og de særlige begivenheder, rumme tilstandsskift og forvandlinger, fra åben til lukket, fra sommer til vinter. En hytte der kan tilpasses aktiviteterne, vejret, klimaet og sæsonerne, som kan lukke i og gå i et med landskabet, men som også kan åbne sig op og lade spejdernes aktiviteter flyde uhindret mellem inde og ude.

 

 

Omfavnelse

Fremtidens spejderhytte oprettes med bålet i centrum. Med bålet oprettes stedet. Omkring bålet skaber vi en bålplads der omfavnes af spejderhytten i et stort koncentrisk cirkelslag. Spejderhytten er således mere end en bygning – det er et landskab og en plads, hvor naturen og fællesskabet inviteres helt ind i hyttens centrum. Målet er en hytte, der åbner sig mod omgivelserne, som trækker naturen ind og inviterer spejderne og hyttens brugere til at være udenfor.

 

Inde og ude, oppe og nede

Spejderhyttens rum og funktioner, fællesrum, køkken, udearbejdsplads, depotrum og toilet samles under et stort udhængstag, der danner ly og læ mod vejret. Under udhængstaget etableres overdækkede udeopholdsrum og terrasser på kanten af landskabet, der betyder at spejdernes og hyttens aktiviteter ’kan trække vejret’ og udvide sig ud i terrænet når vejret er godt eller trække sig tilbage ind under overdækningerne når vejret er dårligt og regnen styrter ned. Hyttens ryg udføres med ’aktive facader’, der apteres med åbne hylder, vaskeplads, raftelade, opbevaring til brænde, affaldscontainere osv. Overalt på facader, både ude og inde, monteres vandrette og lodrette dækbrædder som underlag for ophæng, kroge og beslag, der muliggør opmagasinering af udstyr, inventar, økser, billeder, potter og pander, fund fra skoven, årer til kanoerne eller andet udstyr.

Under det store tag indrettes shelterpladser med stigeadgang fra de to gavle, med mulighed for at overnatte i mindre grupper i det fri.

Skalerbarhed / tilpasningsdygtighed

Spejderhyttens modulære byggesystem af geometrisk identiske moduler giver mulighed for at tilpasse og skalere hyttens omfang og funktioner til den enkelte lokalforenings ønsker og behov. Dette behøver ikke nødvendigvis at ske fra dag 1, men muliggør at foreningerne kan udbygge og tilpasse hytten over tid. Ved at optimere mellemrummets potentialer og aktivere bygningens facader – både under tag, på terrasserne og i overgangen mellem bygning og landskab, er det muligt at begrænse hyttens størrelse og ikke bygge større end højst nødvendigt. Målet er en ansvarlig og bæredygtig tilgang til forbruget af ressourcer og kvadratmeter, som underbygger den overordnede intention om en spejderhytte der inviterer hyttens brugere og spejdere til at være udenfor.

Materialebeskrivelse

Spejderhytten forslås opført helt i træ fra inderst til yderst. Ydre facader beklædes med brædder der malerbehandles med slamfarve i grøn tone, mens det indre træværk, beklædninger, paneler, lister og inventar udføres i træ i robuste dimensioner, der kan tåle hverdagens brug og store slid, og som tåler mærker, slag og stød uden at miste skønhed og patina. Der udføres cellulosebaseret isolering og pladebaseret dampspærre. Hyttens træmoduler monteres på skrue- eller punktfundamenter, med det mål at begrænse fodaftrykket på det eksisterende landskab – både ift. CO2-forbrug, men også rent faktisk ift. at rejse en spejderhytte, som er reversibel og som kan fjernes igen uden at sætte sig ødelæggende spor.

Mere information

Spejderne og FDF vil løbende informere på sociale medier m.v. om projektets udvikling og ansøgningsfrister.

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.