Partnerskaber og skoler

FDF har en lang tradition for samarbejde på kryds og tværs af Danmark og indgår i både kortvarige projekter og langvarige strategiske samarbejder.

FDF er dybt forankret i civilsamfundet og arbejder med en lang række kirkelige samarbejder og repræsentationer. FDF som landsorganisation har også valgte repræsentanter i en lang række interesse- og paraplyorganisationer samt på høj- og efterskoler.

Her på siden kan du læse mere om vores samarbejder og se de projekter og partnere, som FDF samarbejder med.

Eventyrsport

FDF har et samarbejde med friluftsbutikken Eventyrsport. Her samarbejder vi om, at FDFs medlemmer kan få den basisbeklædning og det udstyr, som de skal bruge i forbindelse med aktiviteterne. Hos Eventyrsport kan man købe FDFs profilbeklædning, sangbøger, logovarer samt andet udstyr.

FDF og KFUM-Spejdernes Forlag

FDF ejer sammen med KFUM-Spejderne et fælles forlag, hvor det primære formål er at udgive bøger og sangbøger til brug i de to organisationer.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd

Landssamrådets formål er at koordinere et effektivt samarbejde på områder, hvor der er reelle fordele ved et samarbejde. Det gælder vores fælles interesser vedrørende friluftsliv, frivillighed, børn og unge og folkeoplysning. Landssamrådet udarbejder f.eks. høringssvar, blander sig i debatter om frivillighed, foreningsvilkår for børn og unge og meget andet. Landssamrådet består af tre repræsentanter for hver organisation, som mødes 5 – 6 gange årligt. Hvert andet år skifter formandsskabet i Landssamrådet.

Dansk Ungdomsfællesråd

FDF er en del af DUF som er en paraply- og interesseorganisation for 81 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer, sociale organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. FDF modtager hvert år en stor del af midlerne til driften af organisationen fra DUF, vi deltager i forskellige kurser og modtager midler til understøttelse af vores internationale aktiviteter.

Danmission

FDF har et samarbejde med Danmission om vores nuværende internationale projekt i Tanzania. Her samarbejder vi med Danmission om et projekt om bæredygtigt forvalterskab omkring arbejdet i udviklingsprojekter lokalt til fordel for både mennesker og natur. Projektet løber fra 2024 til 2027.

Fremtidens spejderhytte

FDF indgår i et fælles projekt med Spejderbevægelsen, finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond, om at bygge nye tidssvarende kreds- og spejderhytter i hele landet. Lokale kredse og spejderforeninger kan søge om at få opført en hytte af en standardiseret type.

Børnenes Danmarksindsamling

FDF deltager hvert år Danmarks Indsamlingen gennem deltagelse og aktiviteter lokalt i kredsene. Det at skabe opmærksomhed om problematikkerne gør en enorm indsats for verdens fattigste områder, der hvor behovet er størst. Og netop her hvor børnene kan gøre en aktiv indsats er FDF med.

Danske Kirkers Råd

FDFs er medlem af et landsdækkende økumenisk samarbejde bestående af kristne kirker og organisationer fra hele Danmark. Vi samarbejder med kirker og kirkelige organisationer fra mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark og samles til samtale, dialog og samarbejde.

Folkekirkens Nødhjælp

FDF har en lang tradition for at samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og hvert år deltager FDFere fra hele landet i den årlige sogneindsamling. FDF og Folkekirkens Nødhjælp har samarbejdet om FDF internationale projekter senest GLOBUS-projektet.

Danmission

FDF har et langt historisk samarbejde med Danmission med en lang række fælles internationale projekter og missionsprojekter. FDFs nuværende internationale projekt er et samarbejde med netop Danmission.

FKOF, folkekirkelige organisationers fællesudvalg

FDF er medlem netværket bestående af 50 frie folkekirkelige landsorganisationer dedikeret til at fremme arbejdet med børn og unge, undervisning, diakoni og mission i både Danmark og internationalt. Gennem samarbejdet bidrager vi til at styrke Folkekirken i dens bredde, og vi tror på, at mangfoldigheden af vores medlemmers arbejde er en væsentlig del af Folkekirkens væsen. Vores fælles mål er at skabe en inkluderende kirke, der når ud til forskellige samfundsgrupper og støtter dem i deres tro og livsrejse.

FDF er medlemmer af tre internationale paraplyorganisationer. Her indgår FDF som medlemsorganisation sammen med lignede kristne børne- og ungdomsorganisationer fra hele verden. FDFs engagement i disse netværk har til formål at tilbyde vores medlemmer et internationalt perspektiv og mulighed for at opleve verden i kontekst af FDF.

  • International Federation of Catholic Parochial Youth (FIMCAP)
  • Global Fellowship of Christian Youth (GF)
  • European Fellowship (EF)

Friluftsrådet

Peter Jeppesen

Klatresamrådet

Morten Brask

Kanosamrådet

Peter Jeppesen

Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd

Lise Aslak Jensen

Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF

Christine Ravn Lund

Samtaleforum Unge og Kirke

Kathrine Fischer

KFUMs sociale arbejde

Ane Kolby Kristiansen

Danske Kirkers råd

Susanne Korsgaard
Jakob Rönnow

FKOF, folkekirkelige organisationers fællesudvalg

Jakob Harbo Kastrup

Det Danske Bibelselskab

Anna Korsgaard Berg

Center for Ungdomsstudier

Anna Buur Vistesen

Danmarks Samfundets Årsmøde

Erik Rasmussen

Danmarks Kirkelige Mediecenter

UBS

FDF og KFUM-Spejdernes Forlag

Emil Gaarde
Jakob Harbo Kastrup
Stefan Buntzen Christensen

Skoler

FDF har Høj- og Efterskoler som er en del af vores arbejde. På skolerne udpeges dele af bestyrelsen direkte af FDFs hovedbestyrelse. Skolerne er selvejende enheder. FDFs skoler samles halvårligt i et mødeforum vi kalder ”Skoleforum”. Formanden for skoleforum er Helga Kolby Kristiansen.

Herunder finder du de personer som FDFs hovedbestyrelse har udpeget til skolernes bestyrelse.

Hardsyssel Efterskole

Roan Hjørnholm Pedersen
Peter Schøler

Kongeådalens Efterskole

Morten Gehrt Schmidt
Martin Sørensen

Midtsjællands Efterskole

Iben Konradi Nielsen

Tommerup Efterskole

Susanne Kolby Rahbæk

Erik Fyhn

Jens Maibom Pedersen

Christian Bjerre

Johannes Konstantin Neergaard

Ulla Visbech

Ulla Berg