FDF i samarbejde med skolen

Samarbejde - et udviklingsmål

FDF i samarbejde med skolen er en del af FDFs udviklingsmål.

I FDF sker børne- og ungdomsarbejdet i de lokale kredse. Og en stærk kreds er en åben kreds, der bliver lagt mærke til, og som bidrager aktivt og værdsættes af omgivelserne.

FDF ønsker at gøre en forskel for børn og unge i det omkringliggende samfund, og via vores frivillige engagement i lokalsamfundet er vi med til at skabe et forpligtende fællesskab og en ansvarsfølelse lokalt.

Gennem lokal forankring i kirke, skole og kommune kan FDF både bidrage til en levende kirke, skabe gode rammer for børns og unges dannelse samt understøtte et stærkt demokrati, hvor foreningslivet er en grundpille.

Samtidig bidrager FDFs indsats i lokalområdet også til at sikre den lokals kreds' eksponering og muligheder for medlemsrekruttering.

FDF giver et ståsted

Velkommen til FDF.
I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra. Vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted for livet. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, de er en del af. De fire pinde i ambitionen, tro, leg, relationer og samfundsengagement, formulerer tilsammen FDFs særlige ståsted.

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Vil du lege med?

FDF er en fritidsaktivitet for børn og unge med leg, fællesskab og sjove oplevelser. Vi bygger huler og forhindringsbaner, løser gåder og mysterier, går på opdagelse i naturen, rister skumfiduser over bål, tager på ture og lejre, klæder os ud, lytter til historier og dyster mod og med hinanden i fantasifulde discipliner.

I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab.

Vi sætter fælleskabet i fokus