Engagerede voksne

Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab.

Udviklingsmålet nås gennem en række handlinger i kredse og landsdele samt på nationalt niveau for hovedbestyrelsen, arenaen og FDFs ansatte.

Kredse

  • lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man rekrutterer og fastholder voksne og unge til kredsens opgaver.
  • arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform.
  • arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både børnearbejde og lederfællesskab.

Landsdele

  • udbyder lederuddannelse målrettet nye ledere.
  • arbejder med seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de unge selv.
  • inviterer de unge, herunder seniorer, med i udvalgsarbejde hvor muligt

Hovedbestyrelsen, arenaen og ansatte

  • Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere målrettet kan rekruttere og fastholde nye voksne og unge.
  • rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en engageret voksen i FDF.
  • arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne.
  • understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder.