Flere puslinge

Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab.

Udviklingsmålet nås gennem en række handlinger i kredse og landsdele samt på nationalt niveau for hovedbestyrelsen, arenaen og FDFs ansatte.

Kredse

  • Arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen.
  • Vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF.
  • Vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn og unge møder FDF.

Landsdele

  • Tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde og tryghedsskabende tiltag i kredsene
  • Understøtter initiativer til puslingeaktiviteter i landsdele

Hovedbestyrelsen, arenaen og ansatte

  • Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser.
  • Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med puslinge.
  • Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om puslingearbejdet.
  • Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt, herunder tryghedsskabende tiltag i kredsene.
  • Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og kredse.