Behandling af persondata

På denne side kan du downloade vejledning samt skabeloner til kredsens arbejde med persondataforordningen (GDPR).

Nedenfor kan du downloade følgende dokumenter:

  • Vejledning til kredsens arbejde med behandling af personoplysninger, hvor vi forsøger at forklare de vigtigste regler og begreber og kommer med nogle bud på hvordan I kan komme godt i gang med at arbejde med de nye regler for behandling af personoplysninger
  • Skabelon til den lovpligtige fortegnelse, som er kredsens interne fortegnelse over behandlingsaktiviteter
  • Skabelon til en privatlivspolitik til kredsens hjemmeside, som kan bruges når kredsen ifølge de nye regler, skal oplyse medlemmer og ledere m.fl. Om hvordan deres oplysninger behandles
  • Skabelon til en IT-sikkerheds- og slettepolitik, som er et tillæg til privatlivspolitikken og som kan anvendes i kredsens arbejde med at sikre en korrekt og sikker håndtering af personoplysninger

Materialet kan anvendes af kredse, netværk og landsdele, der registrerer og behandler oplysninger om medlemmer og ledere.

Vejledning til GDPR

Lovpligtig fortegnelse

Tryk her for at hente skabelonen

Privatlivspolitik til kredsens hjemmeside

Tryk her for at hente skabelonen

IT-sikkerheds- og slettepolitk

Tryk her for at hente skabelonen

Video og quiz

Denne film kan bruges i arbejdet med at gøre FDF-kredsen klar til persondataforordningen/GDPR. Undervejs skal du stoppe filmen, så I sammen kan blive klogere på, hvordan kredsen i dag gemmer og bruger personoplysninger. I arbejdet med persondataforordningen kan filmen ikke stå alene, men suppleres af ovenstående vejledninger og skabeloner.

Sidst i videoen er der et link til en Kahoot-quiz, som I kan bruge til at teste jeres viden om Persondataforordningen. Deltagerne skal bruge en smartphone eller en computer med internetforbindelse for at deltage.

Spørgsmål og svar om behandling af personoplysninger

På denne side kan du læse nogle af de mest almindelige spørgsmål, som vi bliver stillet ifm. kredsenes arbejde med persondataforordningen, og vores svar på dem.

Svar: Hvis man ønsker at bruge en cloud service eller andet kan man lovliggøre det, hvis man laver en databehandleraftale med udbyderen. Læs mere om databehandleraftaler her.

Svar: Pt. tilbyder Google og Dropbox’ gratisversioner ikke, at man kan lave en databehandleraftale. Dropbox-business, der er en betalingsservice kan umiddelbart tilbyde en databehandleraftale. Googles erhvervsløsning G-Suit tilbyder også en databehandleraftale.

SVAR: Hvis man er godkendt som nonprofitorganisation, tilbyder Google en gratis version af deres G-Suite. Se hvordan I kan få det her.
Dette kræver at kredsen har sit eget domæne og FDF.dk er ikke nok selv om kredsen har sin hjemmeside der.