Skabeloner til kredsbestyrelsen

Her finder du skabeloner, der kan hjælpe dig som medlem af kredsbestyrelsen. Hvis du mangler redskaber til noget, er du meget velkommen til at kontakte en foreningsudvikler i teamet for lokalt engagement.

Til udvikling og administration af kredsbestyrelsen

Årshjul

Udviklingsskabelon

Fordeling af roller og opgaver

Til årsmøde og konstituering af kredsbestyrelsen

Skabelon: Indbydelse til årsmøde

Konstitueringspapir

Dirigentmanual til valg på årsmødet

Skabelon: Referat af årsmødet