Landslotteri

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed. Formålet med landslotteriet er at give kredsene mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde.

Salgsprisen på lodsedler er 25 kr. per stk. Hvor meget hver kreds kan tjene pr. lod afhænger blandt andet af, hvor mange lodsedler der sælges på landsplan, og hvor mange af de store gevinster der bliver vundet. I 2023 modtog kredsene 19,14 kr. per solgt lodseddel. Det endelige tal for 2024 opgøres, når landslotteriet er afsluttet.

Salgsperioden går fra mandag d. 15. april til og med søndag d. 13. oktober 2024.

Kredsen bestiller lodsedler gennem Trykkeriet. HUSK at bestillingen skal godkendes af kredsens Trykkeriansvarlige inden de sendes afsted. Læs mere omkring godkendelse via dette link.

I år betaler kredsen selv for udsendelse af lodsedler (håndteringsgebyr + fragt) i modsætning til tidligere år, hvor denne udgift er trukket fra i slutafregningen.

Lodsedlerne sendes afsted fra Trykkeriet mandag og torsdag.

Fysisk salg

Der er mange måder at gribe det fysiske salg af lodsedler an på, og om og hvordan man vælger at gøre det, er helt op til kredsene selv. Mangler I inspiration til, hvordan jeres kreds skal gribe det fysiske salg af lodsedler an, kan I lade jer inspirere af nedenstående forslag.

Før I starter salget: Uanset hvordan I vælger at gribe salget an, er det en god ide at starte med at give børnene en introduktion til, hvad Landslotteriet er, og hvorfor man sælger lodsedler. Forklar børnene, at når nogen køber en lodseddel, er de derfor med til at støtte jeres FDF-kreds, og at pengene bl.a. kan bruges til at købe nye materialer eller til at lave nye sjove FDF-aktiviteter for.

Husk også at tale med børnene om, hvordan man henvender sig pænt til folk, man ikke kender; fx når man banker på deres hoveddør eller når man kontakter dem på gaden for at sælge en lodseddel. Tal ligeledes med børnene om venlighed, både når nogen takker ja til at købe et lod, men i særdeleshed også når nogen takker nej. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at minde børnene om ikke gå med eller indenfor hos folk, de ikke kender – heller ikke selvom folk er søde og fx inviterer børnene indenfor, mens der hentes penge til betaling for lodsedlerne.

Klassemøde: At sælge lodsedler kan nemt kombineres med et almindeligt FDF-møde. Start med at mødes fælles i kredshuset, som I plejer, og gå derefter sammen ud for at sælge lodsedler. Husk at have forbundsskjorterne på, så folk kan se, at I kommer fra FDF. I kan fx gå langs villavejene i nærheden af kredsen eller stille jer ét fast sted, fx foran den lokale dagligvarebutik eller ved byens torv. Er I en stor klasse, kan I dele jer op i flere mindre hold og evt. lave en lille konkurrence om, hvilket hold der sælger flest lodder i løbet af mødet. Slut mødet af i fællesskab, enten på et aftalt sted eller tilbage i kredshuset, hvor I sammen gør salget op og taler om, hvordan man kunne bruge pengene fra Landslotteriet på en god måde i jeres kreds. Måske har børnene selv en super god ide?

Fælles kredsmøde: Gør lodseddelsalget til et fælles kredsprojekt ved at holde et stort fælles salgs-kredsmøde. I kan starte mødet med at samles hele kredsen og fortælle om FDFs Landslotteri, så alle børnene ved, hvad det er og at de kan være med til at tjene penge til kredsen ved at sælge lodderne. Derefter kan I dele kredsen op i hold; det kan fx være i de almindelige klasser eller I kan lave blandede hold, hvor de store børn følges med de mindre børn.

Uddel kort over lokalområdet med angivne ruter til hvert hold og sørg for, at ingen hold får den samme rute. Giv alle hold et tidspunkt, de skal være tilbage på, og begiv jer så i fællesskab ud for at sælge lodder i forbundsskjorter. Det sidste er både vigtigt, fordi folk på den måde kan se, at I kommer fra FDF, men det er også både sjovt og giver en følelse af fællesskab, når man ser de andre hold i skjorter rundt omkring på ruterne.

I slutningen af mødet mødes alle hold igen i kredsen. Her kan lederne tælle sammen, hvor meget I som kreds har solgt for, og derefter kan hele kredsen fejre det sammen med popcorn, saftevand eller noget helt tredje.

Selvsalg: I kan også vælge at sælge lodsedler privat. Børn, unge og voksne får her muligheden for at tage lodsedler med sig hjem og sælge dem; fx til familie, venner eller naboer. En eller flere ledere udpeges i så fald til at holde overblikket over, hvem der har lodder med hjem og sørger for, at de penge, der kommer retur til kredsen, passer med antallet af udleverede lodder.

Det er oplagt at kombinere selvsalget med en af de fælles salgsmuligheder i kredsen. Efter et salgsmøde i kredsen har børnene godt styr på Landslotteriet, og de er derfor klædt godt på til selv at sælge lodderne.

 

Salg via lokale butikker

I kan sælge lodsedlerne fra landslotteriet via butikker i jeres lokalområde. Lodsedlerne har en stregkode, så butikkerne kan tilføje dem til deres kassesystem og på den måde modtage betaling for lodsedlerne. Butikkerne skal ikke betale moms af deres indtægter i forbindelse med salg af lodsedler for jer.

Når I opsøger de butikker, I vil forsøge at få til at sælge lodsedlerne, kan I med fordel udlevere et infobrev til dem. Husk at rette skabelonen til, så oplysningerne i infobrevet passer specifikt til jeres kreds.

Vi anbefaler, at I udarbejder en skriftlig aftale med den butik som sælger lodsedler for jer, så vilkårene for salgsperioden, afregning, kontaktpersoner og lignende er helt klare.

Det er en god idé løbende at følge op med butikkerne, så I har overblik over salget, butikkernes beholdning af lodsedler mm..

Når salgsperioden er slut, er det vigtigt, at I henter de usolgte lodsedler, så butikkerne ikke sælger dem uden for salgsperioden, da det er ulovligt. Dette fremgår også af jeres skriftlige aftale med butikkerne.

Vi håber, at et samarbejde med lokalområdets butikker vil kunne mærkes på jeres lodseddelsalg.

De kredse som sælger lodsedler deltager automatisk i kredskonkurrencen. Hver gang kredsen sælger 10 lodder, får den ét lod i lodtrækningen.

I 2024 er det muligt at vinde nedenstående gevinster:

 • 2 x FDF t-shirt til alle medlemmer i kredsen.
 • 1 x gavekort til Eventyrsport på 10.000 kr.

Vinderne findes, når salget af lodder er afsluttet og antallet af lodder er gjort op. Vinderne får direkte besked og offentliggøres via FDF.dk.

Medio marts: Der åbnes for bestilling af lodsedler
1. april: Sidste frist for bestilling af lodsedler til garanteret levering inden salgsperioden starter. Der kan efterbestilles i hele perioden.
15. april: Salgsperioden starter
29. september: Sidste dag der kan bestilles lodsedler
13. oktober: Salgsperioden slutter
Uge 42-43: Indsamling af de usolgte lodsedler i kredsen
28. oktober: Sidste frist for indsendelse af vinderlodsedler
4. november: Sidste frist for modtagelse af returlodsedler på FDFs Forbundskontor

Det er vigtigt at I overholder salgsperioden, da det er strafbart at sælge lodsedler uden for salgsperioden.

Lodsedlerne faktureres i november/december, når regnskabet er gjort op.

Kredsen kan anvende mobilepay til betaling for lodsedler. Dette er muligt, da FDFs landslotteri ikke er spilvirksomhed, men hører under indsamlinger.

Mobilepay er i besiddelse af FDFs spilletilladelse. Hvis Mobilepay alligevel henvender sig, kan I finde spilletilladelsen her.

Det er kredsens ansvar at sikre at køber overfører det rette beløb ved salget – dette kan I sikre ved at bede om at se kvitteringen, når der er overført.

For at gøre det nemmere at holde styr på udlevering og aflevering af lodsedler i kredsen har forbundskontoret udarbejdet et oversigtsark som kredsene kan bruge. Regnearket indeholder to forskellige ark. Det første egner sig til at blive brugt på en computer eller tablet og regner selv ud, hvor mange lodsedler kredsen har udleveret i alt, og hvor mange lodsedler børnene hver især har fået og afleveret. Det andet ark er velegnet til print, og er et simpelt skema man kan printe og udfylde i hånden.

Usolgte lodsedler skal sendes retur til FDFs Forbundskontor. Lodsedlerne kan sendes retur i hele salgsperioden, men skal være modtaget på FDFs Forbundskontor senest mandag d. 4. november 2024. Kredsen skal vedlægge en returseddel sammen med lodsedlerne, for at vi kan registrere dem som returneret.

Det er vigtigt at pakken sendes med GLS eller PostNord direkte til nedenstående adresse.

FDFs Forbundskontor
Rysensteensgade 3
1564 København V  

Pakker sendt til pakkebokse vil ikke blive afhentet og kredsen kan risikere at lodsedlerne strander i en pakkeboks og ikke når frem til Forbundskontoret inden deadline.

Når vi har modtaget kredsens returlodder og de er talt op, vil I modtage en bekræftelse på mail.

Gode råd i forbindelse med returnering af lodsedler: 
 • Send jeres lodsedler retur hurtigst muligt efter at I har stoppet salget i jeres kreds.
 • Send lodsedlerne som pakke, da det er hurtigere og mere sikkert end et brev.
 • Gem en kvittering for afsendelsen samt et billede af retursedlen.
 • Husk at pakke lodsedlerne forsvarlig ind. Hvis pakken går i stykker kan det resultere i forsinkelse, hvilket kan betyde at returlodderne ikke når frem inden deadline.
 • Sorter gerne lodsedler i henholdsvis ubrudte blokke og løse lodsedler, når du pakker dem. Sæt gerne en elastik rundt om de løse lodsedler.

Returnering af usolgte lodsedler sker for kredsens regning.

Følgende gevinster udloddes i 2024
 • 1 x Rejsegavekort til TUI på 50.000 kr.
 • 15 x Gavekort til Lalandia på 15.000 kr.
 • 150 x Rygsække fra Eventyrsport, værdi 599 kr.
 • 50 x Gavekort til Eventyrsport på 500 kr.
 • 300 x Drikkedunke fra Eventyrsport, værdi 189 kr.
 • 200 x Gavekort til Nordisk Film Biograftur for 1, værdi 179 kr.

Der er samlede gevinstsum er 482.350 kr. 

Spillemyndigheden

Hent FDFs tilladelse fra Spillemyndigheden

Regnskab

Hent regnskab fra Landslotteri 2023