MobilePay

Mange kredse har aftaler med MobilePay og bruger det i mange sammenhænge

Hav styr på dokumentationen

MobilePay stiller ret strenge krav til foreningen i forhold til at kunne dokumentere hvem I er. Det er dokumenter som:

 • Vedtægter
 • Referat fra sidste årsmøde
 • Underskrevet konstitueringsblanket
 • ID dokumenter (gyldigt pas eller kørekort, samt sundhedskort)
  • Hvis bestyrelsen har under 3 medlemmer, skal de bruge ID på alle
  • Hvis bestyrelsen har mere end 3 medlemmer, skal vi kun bruge ID på formanden for bestyrelsen
  • Evt. udfyldt skema over udenlandske samarbejdspartnere
  • Evt. indsamlingstilladelse
  • Evt. spilletilladelse
  • Se mere på MobilePays hjemmeside.

Ikke et gratis tilbud mere

Frem til 2021 havde en del kredse glæde af en aftale, hvor man både sparede transaktionsgebyr og det månedlige abonnement på MobilePay MyShop (løsningen med 5- og 6-cifrede numre). Denne ordning har MobilePay afskaffet 1. januar 2021.

Forbundskontoret vil kraftigt fraråde at bruge privat MobilePay i FDF-regi af flere grunde:

 • Det er noget rod at sammenblande forenings- og privatøkonomi, og det er derudover i strid med MobilePays vilkår.
 • Kontingentbetalinger til et privat MobilePaynummer vil ikke blive accepteret i forbindelse med revision (da der ikke er betalt til foreningen), hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for FDF.
 • Bemærk i øvrigt også, at det er ulovligt, at få betaleren til at betale gebyrer til Mobilepay.

MobilePay og …

Medlemsservice

Når medlemmer og forældre betaler kontingent mm. via Medlemsservice har du mulighed for at betale med MobilePay. Det kræver ikke at kredsen har en aftale med MobilePay.

Lotterier

MobilePay kræver, at hvis der betales for lotterier med MobilePay, skal de have en kopi af spilletilladelsen.

  • I forbindelse med FDF Landslotteri, har landsforbundet indhentet en spilletilladelse. Den ligger tilgængelig på FDF.dk, når den er modtaget.
   Landsforbundet sender Spilletilladelsen til MobilePay inden Landslotteriet, men det sker, at de også beder om den fra den enkelte kreds.
  • Sælger kredsen andre lotterier, er det den ansvarlige for lotteriet, der skal indhente spiltilladelsen hos Spillemyndigheden.

Indsamlinger

Landsforbundet har en indsamlingstilladelse, der lyder: De indsamlede midler anvendes til fordel for FDFs internationale projekter samt til den almindelige drift og udvikling af FDFs landsforbund og de lokale kredse.

Tilladelsen kræver, at de indsamlede midler kommer via FDFs konto. Penge kan stadig komme kredsene til gode.