Find inspiration til forkyndelse i kredsarbejdet

Et løb med en olympiade i relation til forskellige bibelfortællinger.
En aktiv og god måde at lave forkyndelse til et helt møde på anden vis end vanligt.

Konkurrencepræget aktivitet, hvor I dyster om kendskab til Bibelen.

Materialer:

 • en computer/projektor til at vise powerpointet
 • en bibel per hold
 • I kan overveje at finde en sej præmie til vinderholdet

Introduktion

Synes I også det er lidt svært at finde rundt i Bibelen?
Kan du godt lide konkurrencer? Eller vil du måske gerne lære dine væbnere, seniorvæbnere eller seniorer at slå op i Bibelen?
Bibelen er faktisk lidt som en kode, man skal lære at knække.

Dyst med og mod hinanden

Her kan du downloade et Bibelræs (inspireret af Konfirmandcentrets noget længere Bibelræs), hvor I først lærer lidt om Bibelens kode og derefter kan dyste med hinanden i små hold.

Og når I er blevet rigtig gode, kan I jo dyste med over 35 spørgsmål fra Konfirmandcentret

Et helt møde med et løb rundt i byen, hvor I sætter fokus på påskens fortællinger og spreder gul påskestemning i byen.

Materialet er oprindeligt lavet af CUR som Next-Practice materiale og sammensat til et løb af FDF Holstebro 1.

Få nye vinkler på Fadervor og hav kroppen med.

Materialer: udprint af Fadervor.

 • Print ordene fra bønnen ud på A4-papir.
 • Læg ordene på jorden.
 • Gå langs dem og gå dermed Fadervor.

En tryg mulighed for at åbne samtalen om tro, tvivl, håb, død og drømme. 

Materialer: garn.

Sådan fungerer det

 • Alle skal sidde i en rundkreds. Man “spinder” et spindelvæv mellem hinanden ved hjælp af garn og deltagernes højre pegefinger.
 • Nu skal alle lukke øjnene, sidde helt stille og kun trække lige så stille i garnet, hvis de er enig i det udsagn, som ordstyreren siger. Eksempelvis: “Jeg er bange for at dø” eller “Jeg ved ikke helt, om jeg tror på Gud”.
 • Hvis nogen trækker i spindet, kan man meget tydeligt mærke det, uanset om man selv trækker. Det vil sige, her er en mulighed for anonymt at svare på meget store eller personlige spørgsmål og på samme tid mærke, at andre har den samme mening.
Et andagtsmateriale om verdensmål, som ledere kan bruge i kredsens andagtsarbejde.

Skab rum for samtale, hvor taletiden går på tur.

Aldersgruppe: Pilte og opefter.

Varighed: 15-30 minutter, én gang om måneden.

Kapacitet: maksimum 10 personer

Materialer: en genstand som kan holdes i én hånd.

 • Saml jer om bålet, et bord eller lignende i hyggelige omgivelser. Tænd måske nogle stearinlys for at sætte stemningen, hvis I er inde.
 • Aktivitetslederen begynder med en indledning om det valgte emne.

Det kan være: kirke, tro, et spørgsmål, en særlig historie fra Bibelen, en musikvideo, et musikstykke, en kortfilm eller meget andet.

 • Herefter går genstanden på runde blandt deltagerne, så det kun er den, som har genstanden, der må sige noget. De andre skal lytte.

Aktivitetslederen kan altid bryde ind og sige sin mening. På den måde kan den voksne også netop opfylde FDFs formål i dets direkte betydning “at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”.

En tankestarter er et andagtssamtaleværktøj med billeder og ord.

Hvordan er en tankestarter bygget op?

 • Hver tankestarter har hver sit tema. Nogle er tiltænkt en særlig aldersgruppe, så der er andagtsforslag klar til både børnemøderne og til ledermødet. Andre er tiltænkt hele kredsen og derfor mere brede.
 • En tankestarter er bygget op omkring et ord eller et udsagn som tema. Dette står oftest i midten af tankestarteren.
 • I kanten af en tankestarter findes fire til seks spørgsmål, som skal lede den refleksion/dialog, som ordet eller udsagnet leder op til. Derudover er der også billeder, som skal inspirere til refleksion/dialog.

Sådan bruges en tankestarter

 • Ledere og børn sidder omkring tankestarterne i en cirkel, og derfor har alle mulighed for at se spørgsmål og billeder fra hver sin vinkel.
 • Lederen hjælper i dialogen, men det er vigtigt, at lederen ikke overtager dialogen. Stilhed kan sagtens være brugbart, og lederen kan selv vurdere på hvilken måde, vedkommende vil inkludere sin egen tro og mening.

Bestil tankestartere i fuld størrelse nederst på siden eller download tankestartere til print:

Tror du, verden blev skabt på syv dage? Tror du, at der er en mening med alt i livet?

Det er store spørgsmål, og det kan være svært lige at få hul på snakken. Måske en omgang tændstikleg kan hjælpe?

Materialer: tændstikker.

Sådan fungerer det

 • Hver deltager får udleveret fem tændstikker, som de skal holde i sine hænder under bordet.
 • Hver gang der læses et spørgsmål op, skal hver deltager vælge, hvor mange tændstikker de vil sætte på spil – altså hvordan deltageren vil afgive sit svar. Fem tændstikker = helt enig/korrekt, mens én tændstik = helt uenig/helt usandt.
 • Deltageren vælger sit antal tændstikker – uden at sige det til andre – og lægger sin hånd (knyttet) op på bordet.
 • Når alle har afgivet deres bud, åbnes hænderne, og I ser, hvor mange tændstikker, der er i gruppen.
 • Lad nu et par eller alle deltagere forklare, hvorfor de valgte netop det antal tændstikker.

Forkyndelsesmaterialet er et oplæg til inspiration og består af to dele, del 1 som er en række baggrundsafsnit, hvorefter del 2 indeholder et afsnit for hver andagt som både kan være lige til at afholde, eller som man omvendt også kan finde inspiration i til at gøre andagterne til jeres egne. Til sidst er der lidt forskellige bilag til videre inspiration.

Materialet er skrevet så det forhåbentlig giver mening for både ledere og præster, hvilket betyder, at nogle ting vil være rigeligt udførligt beskrevet.

Find inspiration på nettet

Bøger

Kom og vær med

Kom og vær med er aktivitetsbog for børn, unge og voksne, som indeholder masser af inspiration til forkyndelse og aktiviteter ude i kredsen. Bogen følger kirkeåret og indeholder 25 kapitler med aktiviteter til nogle af de store dage i kirkens årshjul samt generelle temaer.

Bogen blev delt ud til alle kredse i forbindelse med landsmødet i 2022.

Siguerd og Snapper

Sigurd Barrett har udgivet noget godt materiale til forkyndelse for puslinge, tumlinge og pilte.

Sigurds og Snappers univers består af tre udgivelser:

 • Sigurd fortæller Bibelhistorier fra 2010
 • Sigurds historier om at være til fra 2013, som organisationer, sogne, skoler, kirkesamfund og mange børnefamilier kender og bruger.
 • Den 9. november 2015 blev filmen Historier om verdens uretfærdighed lancerede og udsendt til alle kredse.

De tre udgivelsers fortællinger kan bruges uafhængigt af hinanden. Fælles for dem alle er Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper (senest i selskab med Snappers fætter Topper), som sammen formidler kristendommens budskab og livets store spørgsmål i øjenhøjde med børn.

Bestil udvalgte forkyndelsesmaterialer

Bibelvendespil

Læs hvordan man spiller, lige her.

Samtalekort

Sæt gang i samtalen om tro og andagtspraksis i kredsen, med samtalespillet Leder leder tro.

Tankestartere E17

Er kredsens tankestartere blevet slidt, kan holde tankerne i gang ved at bestille et nyt sæt til kredsen.

Send en e-mail med nedenstående indhold til trosudvalget (link til arenakontaktside), hvis du vil bestille materialer:

 • Adresse
 • Din FDF-kreds
 • Antal bibelvendespil
 • Antal samtalekort
 • Antal nye tankestartere (om at være sig selv, jul, moses og giv slip)
 • Antal Myanmar-tankestartere (6 styk: Farvel, at finde, nye venner, vi ligner hinanden, fællesskab og værdier)

Bestil de materialer I har brug for. Det er gratis.