Internationalt: CrossCulture

Der er mange muligheder for at arbejde med andre kulturer og lande i FDF.

CrossCulture er betegnelsen for det internationale arbejde inden for FDF. Børn, unge og voksne kan gennem små og store CrossCulture-initiativer opleve mangfoldigheden af verdens kulturer fra mange vinkler. Når vi lader os udfordre af de andres børne- og ungdomsarbejde, vokser CrossCulture-mødet og bliver til ny og spændende inspiration for vores eget FDF-arbejde.

CrossCulture drejer sig om at være nysgerrig, åben og respektfuld over for det anderledes. Forskelle og ligheder vækker forundring og på den baggrund udspringer interkulturel forståelse, uanset om man er pusling eller en voksen frivillig.

Tag del

CrossCulture-aktiviteter

Både børn, unge og voksne har muligheden for at indgå i kulturmøder gennem forskellige CrossCulture-aktiviteter. Det sker for eksempel gennem udvekslinger mellem FDF-kredse og lokale grupper ude i verden, gennem mødet med internationale deltagere på landslejr eller via etableringen af venskabskredse. Det kan også være som deltager på internationale kurser og lejre i CrossCulture-netværket eller til mødeaften i kredsen med internationale aktiviteter.

Mulighederne for CrossCulture-aktiviteter er mange. På crossculture.dk finder du inspiration til internationale aktiviteter såvel hjemme i kredsen som ude i verden, udvekslinger med udenlandske organisationer samt formidling af kontakt til organisationer i hele verden. På forsiden finder du altid de aktuelle tilbud om deltagelse i internationale kurser og lejre.

Målet med FDFs internationale arbejde er mødet mellem mennesker. Et møde med noget, der er anderledes og mere end os selv og et internationalt møde med unge fra andre kirkelige organisationer om evangeliet om Jesus Kristus. FDFs internationale arbejde er derfor en integreret del af såvel FDFs formål som ambition.

Det internationale samarbejde i FDF rummer mulighed for ikke bare at besøge andre kulturer som turist, men at komme ind bagved og opleve det personlige møde med børn, unge og voksne i udenlandske organisationer.

I dette møde bliver vi klogere på de andre, men vi kan heller ikke undgå at se os selv og vores egne måder at gøre tingene på i et nyt lys. Det, som vi plejer at tage for givet og naturligt, fremstår pludselig mindre selvfølgeligt, og inspirerer til at prøve nye aktiviteter og metoder.

FDF er medlem af tre netværk med lignende organisationer i Europa og verden: Global Fellowship, European Fellowship og FIMCAP. Global Fellowship og European Fellowship er et netværk for kristne børne- og ungdomsorganisationer, hvoraf mange har rod i Boys’ Brigade, mens FIMCAP er en sammenslutning af katolske børne- og ungdomsorganisationer, hvor FDF er observatør.

Internationale projekter

I FDF er der tradition for at oplyse om og samle ind til missionsprojekter. Forskellige missionsprojekter er gennem årene blev etableret og afviklet i samarbejde med en række samarbejdsorganisationer.  Læs mere om det nuværende internationale projekt her .