Arrangementer 2022/2023:

Seniorfestival: 9.-11. September 2022 (For Seniorvæbnere og Seniorer)


OIO: 30/9-2/10 2022 (For væbnere og seniorvæbnere)


CH2C: 29.-30. oktober 2022 (For væbnere, seniorvæbnere og seniorer)


Juleweekend: 25.-27. November 2022 (For hele kredsen)


Juleafslutning: 20. december 2022 (For hele kredsen)


Nytårskur: 11. januar 2023 (For hele kredsen)