Det første bestyrelsesmøde i den nye kredsbestyrelse

Her på siden guider vi dig til det første bestyrelsesmøde efter årsmøde. Hvad skal der ske, hvad er vigtigt at huske, hvordan arbejder I videre efter mødet og andre relevante overvejelser.

Til det første bestyrelsesmøde efter årsmødet skal den valgte kredsbestyrelse konstituerer sig og vælger formand, kasserer og andre ansvarsområder. Kredsledere kan ikke vælges til formand, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan alle vælges til formand eller kasserer, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer på dem.

Skabeloner

Du kan finde skabeloner, som hjælp til både årsmødet og konstitueringen, her.

Det er vigtigt at få taget et tydeligt referat af dette bestyrelsesmøde, herunder hvem der sidder i bestyrelsen og er valgt til hvilke poster. Ligesom det kan være en god idé at godkende referatet fra årsmødet på dette første bestyrelsesmøde efter årsmødet.

Det er også på dette første bestyrelsesmøde, bestyrelsen bør lære hinanden at kende ved at få en fælles forståelse af ansvar, roller, målsætninger, midler, samarbejde, mødefrekvens med videre.

Hvis kredsbestyrelsen ønsker eller har brug for at indsupplere et eller to bestyrelsesmedlemmer, er det typisk på dette første bestyrelsesmøde, det bør ske. På den måde kan det blive noteret i konstitueringen. Husk, at de der er valgt direkte på årsmødet, altid skal udgøre flertallet i bestyrelsen.

Slutteligt bør I på dette møde, eller hurtigst muligt derefter, sørge for at opdatere Medlemsservice, så alle bestyrelsens medlemmer enten har funktionen “Bestyrelsesmedlem – valgt” eller “Bestyrelsesmedlem – Udpeget”.