FDF Vester Hassing erhvervede i sommeren 2013 vores naboejendom, en tidligere lagerhal.

Vi havde gennem en årrække arbejdet på at skabe muligheden for at købe hallen.

Udover "professionel" hjælp og støtte til renovering af hallen, var det helt afgørende , at vi kunne trække på et stort bagland af frivillige mennesker. Rigtig mange har ydet en stor indsats og bidraget til, at dette projekt har kunnet gennemføres.

I april 2014 kunne vi endeligt indvie vores "FDF-hal".