Navn:

Vester-Øster Hassing FDF og FPF (2 kredse)

Stiftet:

13. maj 1963 som et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Vester-Øster Hassing Sogn.

Mødested:

Øster Hassing holdt de ugentlige klasssemøder i den gamle skole i Gandrup.
Vester Hassing havde til huse i præstegårdens konfirmandstue.

Februar 1979 flyttede Vester Hassing møderne til ”Kredshuset” og i august 1984 indviede Øster Hassing ”Birken”.

Udviklingen gjorde det naturligt at ændre strukturen. Børnene fra Vester Hassing skulle ikke mere flytte skole til Gandrup fra 4. klasse, samtidig blev sognestrukturen ændret så vi fik to pastorater.

Kort sagt: De to ”rene” pige- og drengekredse blev til to blandede kredse med navnene FDF Øster Hassing og FDF Vester Hassing, hver med sit kredshus.

Value cannot be null. Parameter name: source