1979 Else Thomsen for indsatsen som leder, kredsleder og ikke mindst leder af tamburkorpset.
1986 Esther og Jørgen Larsen for deres mangeårige ledergerning i kredsene lige fra starten.
1998 Jens Andreasen for sine mange år på kassererposten.
2004

Lisbeth Andreasen for sit store engagement i arbejdet med børn og unge i kredsen.

Hæderen er personlig men samtidig en anerkendelse af det arbejde som organisationen repræsenterer.