Velkommen som Kredsleder

Bliv skarp på, hvad det betyder at være kredsleder i FDF

Som ny kredsleder er der mange ting at forholde sig til. Der er ofte både overlevering fra den tidligere kredsleder og tanker om, hvad du gerne selv vil gøre dels på samme måde og dels på nye måder i forhold til, hvordan I plejer at gøre i kredsen.

Kredslederens tre roller

For at skabe et indledende overblik over opgaverne og ansvarsområderne som kredsleder, kan det være hjælpsomt at se kredslederens rolle som tredelt:

Ledernes leder

Her er fokus på blandt andet voksenfællesskabet, trivsel, konflikthåndtering og lignende.

Den administrative kredsleder

Med fokus på eksempelvis forsimpling af administrative procedurer i kredsen, opdatering af Medlemsservice med mere.

FDF-kredslederen

Fokus er på kredsens FDF-kultur, hvordan FDFs ambition, værdier og pædagogik mærkes i det daglige, kredsens samværsregler og lignende.

Få også styr på

FDF har en særlig håndbog for kredsledere. Hvert af håndbogens korte kapitler indeholder en indledning, et kredseksempel og en konkret øvelse med forslag til, hvordan du kan arbejde med emnet i din egen rolle som kredsleder.

Du kan finde håndbogen og et par gode øvelser derfra, her:

En god modtagelse og inddragelse af forældrene i kredsen kan føre til, at barnet bliver fastholdt i FDF, og at forældrene bliver frivillige voksne og ledere i kredsen. Læs mere om forældresamarbejdet her.

I FDF er vi dygtige til at rumme børn med forskellige behov og børn i udsatte positioner. FDFs tidligere Socialudvalg, som nu hedder Relationsudvalget, har udarbejdet konceptet FORM om børn i socialt udsatte positioner.

Du kan hente FORM-bogen som PDF og kontakte relationsudvalget til et oplæg i dit netværk, herunder.

Øvelser

Øvelse: Sådan sætter du udvikling i gang som kredsleder

Lav en kort øvelse med dig selv elle din medkredsleder- eller ledelse om, hvordan du eller I som kredsledere kan sætte gang i udvikling i kredsen.

Øvelse: Fastholdelse af medlemmer

Sæt gang i arbejdet om at fastholde medlemmer sammen med lederne og bliv klogere på, hvordan I kan gøre FDF til det mest attraktive tilbud i lokalområdet.

Øvelse: Kredsens samarbejdspartnere

Undersøg hvem kredsens samarbejdspartnere er, og sæt gang i det gode samarbejde i lokalområdet - både med forældre, virksomheder, skoler og andre foreninger.

At lykkes godt som kredsleder

Mange kredsledere oplever rollen som spændende og med rigtig gode muligheder for at præge kredsen og prøve kræfter med forskellig slags ledelse. Som kredsleder sætter man i høj grad sit eget fokus og kan give ekstra opmærksomhed til de områder, som man selv finder spændende og som man vurderer, at kredsen vil have gavn af at arbejde med.

Samtidig er det naturligt løbende at have overvejelser om, hvornår man mon lykkes godt som kredsleder. Man kan altid gøre mere og andet end det man gør, men dét er ikke nødvendigvis meningen. I Kredslederhåndbogens kapitel 6 kan du finde overvejelser om netop dette emne.

Det er også helt oplagt at bruge kredsens netværk med andre lokale kredse til at søge kredsledersparring. I de fleste netværk kan alle kredsledere sætte emner til debat på dagsordenen og de gode drøftelser giver mulighed for, at I kan lære af og inspirere hinanden som kredsledere.

Brug for hjælp?

Det kan virke som mange opgaver og ansvarsområder – og det er det også. Mange kredsledere har stor glæde af enten at være flere i en kredsledelse eller at uddelegere ansvarsområder til støtteroller – eksempelvis en medlemsansvarlig, som står for at opdatere Medlemsservice løbende.

Husk at du som ny kredsleder, eller som ny i kredsledelsen, bør holde en samtale med en af FDFs foreningsudviklere. De kan blandt andet hjælpe med at skabe overblik over opgaverne og hvilke ansvarsområder, du eventuelt ønsker at uddelegere.

Hvis du ikke er blevet kontaktet allerede, er du selv meget velkommen til at skabe kontakten.