Undersøgelser

Der udarbejdes løbende undersøgelser og rapporter med relevans for forskellige dele af FDF-arbejdet. Nogle er udarbejdet af FDF, mens andre er udarbejdet i samarbejde med eksterne partnere.

Fra 2022 er der årligt gennemført en kredsundersøgelse baseret på medlemstalsanalyser og kvalitative besvarelser fra kredsledere.

I 2023 gennemførte Videncenter for Folkeoplysning sammen med FDF og KFUM-Spejderne en undersøgelse af de to organisationers lederuddannelse for at bidrage til interne udvikling og give inspiration til andre værdibårne organisationer og folkeoplysende foreninger. 

I 2021 gennemførte Kidvertising Agency/Rybner Analyse på vegne af FDF en undersøgelse for at afdække, i hvilket omfang forældre præger børns valg af fritidsaktiviteter, og hvad der har betydning for valget.

I 2021 gennemførte Wilke en undersøgelse af FDFs medier, der kortlagde brugen af medierne, beskrev værdiskabelsen hos FDFs medlemmer og gav anbefalinger til indretningen af en fremtidig mediestrategi.

I 2021 gennemførte FDF en undersøgelse på baggrund af interviews og fokusgrupper for at kortlægge mulige barrierer for opstart af puslingeklasser i flere kredse.

I 2020 blev der på foranledning af FDFs uddannelsesforum gennemført en undersøgelse af barrierer og drivers for at deltage på FDFs uddannelsestilbud.

I 2018 gennemførte CUR – Center for Ungdomsstudier på vegne af FDF en undersøgelse blandt otte kredse, der havde succes med at fastholde medlemmer.