FDF Landsmøde 2020

FDFs landsmøde er landsforbundets højeste myndighed.

14. November 1:00 - 15. November 1:00

Landsmødet afholdes hvert andet år, og det er her de store beslutninger om FDF tages.

FDFs nutid og fremtid debatteres og nye udviklingsmål besluttes. Landsforbundets regnskaber fremlægges og de kommede års budget vedtages inkl. kontingent til landsforbundet. Desuden kan alle kredse og landsdele stille forslag til vedtagelse.

På FDF landsmøde kan deltage:

  • Repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og kredsbestyrelsen
  • Fra hver landsdel tre valgte medlemmer og to ungdomsrepræsentanter
  • Hovedbestyrelsens medlemmer

Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret:

  • Kandidater på valg til hovedbestyrelsen
  • Landsforbundets ansatte
  • En repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler
  • Den landsmødevalgte interne revisor
  • Formænd for landsforbundets udvalg under behandling af dagsordensforslag, der påvirker eller påvirkes af det pågældende udvalgs arbejde.

Desuden kan der deltage et antal observatører, som dog hverken har tale- eller stemmeret.

Dato

14. November 1:00 - 15. November 1:00

Sted

Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Danmark

Målgruppe

Ledere (18+)

Arrangør

Landsforbundet