Aktiviteter

Her er nogle bud på konkrete aktiviteter, som kan pryde mødet, hvis I vil inddrage tro uden at lave en andagt.

Forkyndelse behøver ikke kun foregå ved andagt eller samtale, men kan også ske via andre aktiviteter.

Bibel-OL

Et løb med en olympiade i relation til forskellige bibelfortællinger. En aktiv og god måde at lave forkyndelse til et helt møde på en anden måde end vanligt.

Gul Påske løb

Et helt møde med et løb rundt i byen, hvor I sætter fokus på påskens fortællinger og spreder gul påskestemning i byen. Materialet er oprindeligt lavet af CUR som Next-Practice materiale og sammensat til et løb af FDF Holstebro 1.

Gå et Fadervor 

Print ordene fra bønnen ud på A4 papir. Læg ordene på jorden, så man kan gå langs dem og dermed gå Fadervor. Det giver nye vinkler på Fadervor, når man skal have kroppen med, og så skal man også forholde sig mere til ordene i bønnen. 

Tændstikleg 

Tror du, verden blev skabt på syv dage? Tror du, at der er en mening med alt i livet? Det er store spørgsmål, og det kan være svært lige at få hul på snakken. En mulighed er at bruge et tændstikspil. Hver deltager får udleveret fem tændstikker, som de skal holde i sine hænder under bordet. Hver gang der læses et spørgsmål op, skal hver deltager vælge, hvor mange tændstikker man vil sætte på spil – altså hvordan deltageren vil afgive sit svar. Fem tændstikker = helt enig/korrekt, mens én tændstik = helt uenig/helt usandt. Deltageren vælger sit antal tændstikker – uden at sige det til andre – og lægger sin hånd (knyttet) op på bordet. Når alle har afgivet deres bud, åbnes hænderne, og I ser, hvor mange tændstikker, der er i gruppen. Lad nu et par eller alle deltagere forklare, hvorfor de valgte netop det antal tændstikker. 

Forkyndelsesmaterialet 12 

Materialet 12 er en forkyndelseskasse, som blev sendt rundt til alle kredse i 2009. Måske I stadig har den hjemme i kredsen? 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen og den uerfarne leder en hjælpende hånd til at komme i gang. Materialet består af en kasse med en hel række sjove, underlige og inspirerende ting samt et hæfte, der beskriver de enkelte forkyndelsesforslag. ​

Gå i kirken eller på kirkegården 

Se og oplev kirken udenfor og indeni, når der ikke er gudstjeneste. En tur i kirken eller på kirkegården giver til anledning til tanker, refleksioner og overvejelser. Tag en snak om de ting, der sker i kirken, når vi er der, og når vi ikke er der. Såsom nadver, dåb, søndagsgudstjeneste, velsignelse, trosbekendelse, begravelse, kirkeklokker og så videre. 

 

Edderkoppespindet 

Alle skal sidde i en rundkreds. Man "spinder" et spindelvæv mellem hinanden ved hjælp af garn og folks højre pegefinger. Nu skal alle lukke øjnene, sidde helt stille og kun trække ligeså stille i garnet, hvis de er enig i det udsagn, som underviseren siger eksempelvis: "Jeg er bange for at dø" eller "Jeg ved ikke helt om jeg tror på Gud". Hvis nogen trækker i spindet, kan man meget tydeligt mærke det, uanset om man selv trække. Det vil sige, her er en mulighed for "anonymt" at svare på meget store eller dybe/personlige spørgsmål og på samme tid mærke, at andre har den samme mening. Det kan være en dåseåbner til en snak om tro, tvivl, håb, død og drømme. 

 

Taletid 

Dette koncept er afprøvet på pilte og opefter, men er meget afhængigt af gruppen. Taletid kan være de sidste 15-30 minutter af mødet en gang om måneden, hvor man taler om et forudbestemt emne. Gruppen samles omkring bålet, et bord eller lignende i hyggelige omgivelser. Tænd måske nogle stearinlys for at sætte stemningen, hvis I er inde. Herefter starter lederen med en indledning om emnet, der kan være: kirke, tro, et spørgsmål, en særlig historie fra Bibelen, en musikvideo, et musikstykke, en kortfilm eller meget andet. Herefter går talekoppen på runde blandt børnene eller de unge, og det er så kun den, som har koppen, der må sige noget. De andre skal lytte. Det er en fordel kun at være maks 10 personer i en gruppe. Lederen kan altid bryde ind og sige sin mening. På den måde kan lederen også netop opfylde formålet i dets direkte betydning “at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Brug eventuelt "Kort om Gud" som inspiration.