Bliv medlem af FDF

Tag del i legen - bliv medlem af FDF.

Bliv FDFer

Børn og unge meldes ind i FDF via den lokale kreds. Kontingentet varierer fra kreds til kreds.

Bliv leder

Er du over 18 år, kan du blive frivillig leder i FDF.  Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet. Kontakt en kreds nær dig, for at høre mere om mulighederne i dit lokalområde. 

Medlem af FDF direkte under landsforbundet

Har du lyst til at være medlem af FDF, uden at være tilknyttet en lokal kreds, kan du blive medlem af FDF direkte under Landsforbundet.

Er man medlem af FDF direkte under landsforbundet kan man deltage på FDFs arrangementer og modtager landsforbundets medlemsblade/-udgivelser, ligesom alle andre medlemmer af FDF. Dette medlemskab er primært tiltænkt tidligere kredsaktive, som ikke længere har tilknytning til en lokal kreds. Dette medlemskab giver IKKE mulighed for at deltage på ugentlige møder.

Normalt skal alle meldes ind i en kreds, men hvis du er leder og ikke ønsker at være med i en kreds, kan du melde dig ind her.

Som medlem af FDF direkte under landsforbundet betaler det af landsmødet fastsatte kontingent - pt. (2023) 420,00 kr. om året fordelt på flere opkrævninger.
 

Er du ikke medlem af FDF

Deltagelse i landsforbundets arrangementer kræver medlemskab af FDF. Er du ikke medlem af FDF, skal du betale et gebyr for din deltagelse. Prisen lægges oven i stævne- eller kursusbetalingen.