Retningslinier for kredsnavne

Vedtaget af FDFs hovedbestyrelse marts 2011

Kredsnavne


Det rigtige navn for en kreds er eksempelvis FDF forrest efterfulgt af resten af navnet, fx FDF Mosede, FDF Viborg 1 eller FDF Tyrsted-Uth. 


Kredsbetegnelsen sidder på forbundsskjorten – en blå stribe med hvide bogstaver, anbragt over skjortens skjold i venstre side. Kredsbetegnelser til skjorten bestilles i 55°Nord, der også er behjælpelig med tryk af kredsnavn på brevpapir, kuverter m.m.

 

Principper for kredsnavne

- Der er ikke komma, punktum, stråstreg, parentes eller andre specialtegn i kredsnavne. Bindestreg bruges kun i tilfælde af flere sogne/byer fx FDF Tyrsted-Uth.

- Nummer som tildeles når der er flere kredse i samme by, oplistes med mellemrum, fx FDF Viborg 1 eller FDF K 13 (ikke FDF K13, FDF K-13 eller FDF K - 13).

- Ordet 'kreds' optræder kun når der er tale om specialkredse, fx FDF Aalborg Musikkreds eller FDF Københavns Søkreds.

 

Nyt kredsnavn

Hvis kredsen ønsker at skifte navn, skal der skriftligt ansøges om dette hos FDFs hovedbestyrelse. Kontakt FDFs forbundskontor eller jeres lokale forbundssekretær, og så vil de hjælpe jer videre.