GLOBUS

FDF og Verdensmålene, 2019-2023

Foto: Jesper Nord

I perioden 2019 til 2023 var GLOBUS det internationale projekt i FDF. Projektet var et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og deres partnere i Nepal, der var landet i fokus.

Målet med GLOBUS var at arbejde med FNs Verdensmål både i FDF og i Nepal. Med fokus på Nepal skal projektet gøre både store og små FDFere klogere på, hvordan man kan gøre en forskel og sætte en bæredygtig kurs for verden. 

GLOBUS adskiller sig også fra tidligere internationale projekter i FDF ved at have et større fokus på, hvordan vi kan arbejde med projektets omdrejningspunkt, nemlig Verdensmålene, i selve FDF og ikke kun i fokuslandet. Vi skal have fokus på de valg, vi tager ude i kredsene og i hele forbundet, fordi vi skal værne om den natur, vi elsker at opholde os i.

Projektet er afsluttet 1/1-2024. 

 

Tre verdensmål

Projektet sætter særligt fokus på tre af de 17 Verdensmål, som kredsene blandt andet kan arbejde med gennem aktiviteter: Målet om ansvarligt forbrug og produktion, målet om klimaindsats og målet om livet på land. Fælles for Verdensmålene er, at alle, rig og fattig, har et ansvar for den verden, vi lever i. Derfor er det også vigtigt i FDF, hvor vi i høj grad påvirker børn og unges måde at se på verden, og fordi vi i FDF engagerer os i samfundet omkring os. Verdensmålene er også politiske, men den vej skal vi ikke med dem. Vi skal lave kreative, lærerige og sjove aktiviteter for børn og unge, som giver mod og lyst på at skabe en forandring for den verden, vi deler.

I FDF har vi et stort ansvar, når vi skal give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det ansvar skal vi tage på os - både i kredsene og i forbundet - og det skal projektet danne ramme omkring. Denne gang skal vi ikke kun se ud i verden, men også kigge indad i FDF.

Nepal i fokus

I Nepal skal vi igennem samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp støtte nepaleserne i at omstille sig til de ændrede klimaforhold, som påvirker deres traditionelle muligheder for landbrug meget. Nepal er et af de lande i verden, som udleder mindst CO2, men som påvirkes mest af klimaforandringer. Igennem GLOBUS støtter FDF lokale projekter i Nepal økonomisk, så den lokale befolkning kan genopbygge deres land på en bæredygtig måde og omstille sig til de nye klimaforhold. Samtidig er Nepal et billede på de verdensomspændende og voldsomme konsekvenser, som det enorme forbrug af ressourcer har, og projekterne i Nepal er derfor med til at sætte vores aktiviteter hjemme i Danmark i perspektiv.

FDF samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp og deres partnere i Nepal. Du kan læse mere om det arbejde FDF er med til at søtte, på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.